wsnhid3 grudnia br. o godz. 14.15 w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (sala 340) w Poznaniu odbędzie się spotkanie z Józefem Oleksym oraz Krystyną Łybacką, którego tematem będzie: „Budżet UE na Lata 2013-2020”. Wstęp wolny.Józef Oleksy - polityk, Marszałek Sejmu w latach 1993–1995 i 2004–2005, Premier Polski w latach 1995–1996, Wicepremier oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Leszka Millera w 2004. Poseł na Sejm w latach 1989–2005 (X, I, II, III i IV kadencji), przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej (2004–2005), wiceprzewodniczący SLD w latach 2003–2004 i od 2012.

Krystyna Łybacka - Posłanka na Sejm nieprzerwanie od 1991 (I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji), doktor nauk matematycznych oraz wykładowca akademicki, minister edukacji narodowej i sportu w latach 2001–2004.

Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Studentów, Absolwentów i Przyjaciół Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu Be Smart oraz Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.