freiswFundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej "Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji", organizowanej pod patronatem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja odbędzie się 11 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w hotelu Golden Tulip przy ul. Towarowej 2 w Warszawie. W charakterze prelegentów wezmą w niej udział najwybitniejsi eksperci zajmujący się jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym.Celem konferencji „Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji" jej jest stworzenie forum wymiany opinii i doświadczeń związanych z wdrażaniem na uczelniach zmian wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji. W charakterze prelegentów w konferencji wezmą udział m.in. prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – w latach 2010-2012 wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, w latach 2005–2007 przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Małgorzata Sekułowicz – członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, autorka obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli, zastępca Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, dr hab. Jarosław Górnicki – profesor Politechniki Rzeszowskiej, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek PKA III kadencji, prof. dr hab. Dariusz Rott – członek prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i dr hab. Paweł Stępień - pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia;

Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć lub poszerzyć wiedzę na temat tego, w jaki sposób przygotować się do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej i spełnić wymogi akredytacyjne, efektywnie wdrożyć założenia Krajowych Ram Kwalifikacji oraz realizować w praktyce dydaktycznej standardy kształcenia nauczycieli. Będziemy również dyskutować na temat doskonalenia wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia oraz skutecznego zarządzania uczelnią i procesami dydaktycznymi w nowych warunkach prawnych – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. - Elementem konferencji będzie panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy będą mogli zadawać ekspertom pytania i uzyskiwać odpowiedzi na konkretne, nurtujące ich wątpliwości dotyczące procesu akredytacji, wdrażania KRK itp. Gwarantujemy uczestnikom czas na swobodną dyskusję z ekspertami – dodaje Kaczmarczyk.

Szkoły wyższe są obecnie na etapie wdrażania zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Czynią to w warunkach niepewności – znowelizowane przepisy budzą bowiem rozliczne wątpliwości i spory interpretacyjne, nie zawsze są zrozumiałe dla przedstawicieli środowiska akademickiego. - Niejasności na uczelniach wywołują m.in. takie kwestie jak zasady i kryteria akredytacji programowej i instytucjonalnej stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną po 1 października 2011 roku, zasady i kryteria tworzenia oraz ewaluowania przez uczelnie efektywności wewnętrznych systemów zapewniania wysokiej jakości kształcenia czy sposoby zapewniania przez uczelnie udziału przedstawicieli otoczenia w tworzeniu i doskonaleniu programów studiów. Chcemy zagwarantować przedstawicielom uczelni możliwość merytorycznego kontaktu i dyskusji na temat wskazanych tu zagadnień z udziałem ekspertów Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz specjalistów w dziedzinie zarządzania szkolnictwem wyższym – tłumaczy Halina Przeniosło z zarządu Fundacji.

Konferencja adresowana jest w szczególności do osób odpowiadających na uczelniach (wydziałach) za zarządzanie procesami dydaktycznymi i zapewnianie jakości kształcenia. Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom praktycznej, aplikacyjnej wiedzy oraz zaprezentowanie „dobrych praktyk” i pożądanych rozwiązań z zakresie wprowadzania KRK i zapewniania wysokiej jakości kształcenia.

- Polskie środowisko akademickie miało okazję uczestniczyć w wielu konferencjach i szkoleniach poświęconych budowaniu programów studiów zgodnie z metodologią Krajowych Ram Kwalifikacji. Dotychczas nie zorganizowano jednak konferencji, która stanowiłaby forum dyskusji nie o samym procesie wdrażania KRK, ale o zarządzaniu kształceniem po zatwierdzeniu nowych programów studiów i efektów kształcenia dla tych programów. Dotychczas nie dyskutowano również szerzej o zasadach wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia w nowej sytuacji prawnej. Tymczasem to właśnie te zagadnienia decydować będą o sukcesach lub porażkach uczelni w toku akredytacji po 1 października 2012 roku. Mamy nadzieję, że konferencja pomoże uczestnikom przygotować się do wyzwań, jakie postawiła przed uczelniami nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 11 marca 2012 roku – stwierdza Grażyna Kaczmarczyk.

Termin Konferencji – 11 grudnia 2012 r., godz. 10.30
Dodatkowe informacje: www.fundacja-edukacja.org.pl