NCN12 grudnia 2012 r. w Krakowie odbędzie się uroczystość powołania nowych członków Rady Narodowego Centrum Nauki (NCN), z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystość rozpocznie się o godz. 18:00 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

 


Narodowe Centrum Nauki finansuje działalność naukową w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów. Jest jedyną instytucją o zasięgu ogólnopolskim, która jest zlokalizowana poza Warszawą. W 2011 roku przekazała polskim naukowcom 469 milionów złotych w drodze otwartych konkursów.

Rada NCN to organ odpowiedzialny przede wszystkim za kształt konkursów Narodowego Centrum Nauki, w których naukowcy mogą się ubiegać o pieniądze na badania realizowane w polskich uczelniach, instytutach i innych jednostkach. Rada składa się z dwudziestu czterech wybitnych naukowców. Co dwa lata zmienia się 1/3 składu Rady.