phoca thumb s ur logo„Bio-Hydrogen” - wynalazek dr Grzegorza Wcisło, pracownika naukowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz właściciela Małopolskiego Centrum „BioEnergia” otrzymał od jury wystawy „Brussels Innova 2012” złoty medal z wyróżnieniem. Dodatkowo Światowa Organizacja Własności Intelektualnej OMPI przyznała wynalazkowi najwyższe wyróżnienie w postaci GRAND PRIX. 


Za wieloletnie osiągnięcia w wynalazczości dr Wcisło otrzymał również ORDER WYNALAZCZOŚCI BRUSSELS EUREKA – Krzyż Kawalerski

BIO-HYDROGEN jest innowacyjnym urządzeniem do bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej z biopaliw i paliw. Jest to alternatywa dla tradycyjnego prądu z sieci. W najbliższych latach urządzenie będzie dostępne na rynku (realizowana jest już procedura patentowa). Na zakup urządzenia kupujący będą mogli otrzymać dotację z Unii Europejskiej.