uczelnia liderow logoRozpoczęła się III edycja Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Program adresowany jest do szkół wyższych (publicznych i niepublicznych), które starają się kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne. „Uczelnia Liderów” odbywa się pod honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012 oraz patronatem medialnym portali Studia.net i Uczelnie.net.-W naszym programie akredytujemy szkoły wyższe wyróżniające się na rynku działaniami zorientowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością oferty oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Warto dołączyć do prestiżowego grona Uczelni Liderów. Wyniki tegorocznej edycji programu poznamy w czerwcu 2013 roku – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Certyfikaty „Uczelnia Liderów” otrzymują szkoły wyższe, których absolwenci są dobrze przygotowani do pełnienia ról zawodowych zgodnych z profilem wykształcenia. Tytuły „Uczelni Liderów” co rok przyznaje komisja certyfikacyjna złożona z naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Komisja pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zasiadają w niej m.in. prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski), prof. Halina Rusek (Uniwersytet Śląski) i prof. Krzysztof Czekaj (Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej), prof. Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

Tegoroczna edycja programu "Uczelnia Liderów" będzie miała charakter szczególny. Po raz pierwszy kapituła konkursu wręczy bowiem nagrody specjalne - srebrne certyfikaty i statuetki „Uczelnia Liderów”. Otrzymają je uczelnie, które po raz trzeci odbiorą laury w naszym konkursie, a zatem uczelnie nagradzane certyfikatem od trzech lat (od I edycji projektu). Ponadto, również po raz pierwszy, certyfikaty „Uczelnia Liderów” wręczymy podczas uroczystej gali finałowej w dostojnych murach Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego - jednej z najpiękniejszych, najbardziej reprezentacyjnych auli akademickich w Polsce.

-Wyniki naszego programu i lista szkół wyższych z tytułem „Uczelni Liderów” to zarówno ważna informacja dla maturzystów wybierających miejsce dalszego kształcenia, jak i źródło wiedzy o polskim rynku szkolnictwa wyższego, innowacyjnych działaniach najlepszych polskich uczelni i ich osiągnięciach. Prezentując zwycięzców naszego projektu, przedstawiamy uczelnie nowoczesne, dynamiczne, blisko powiązane z rynkiem pracy i gospodarką, zapewniające swoim studentom znakomite warunki kształcenia. Sądzimy, że warto podjąć starania, aby znaleźć się w tym gronie – przekonuje Grażyna Kaczmarczyk.

Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznane zostaną w 3 kategoriach: publiczne uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne oraz wyższe szkoły zawodowe. Dodatkowo w ramach programu certyfikacji Fundacja wyróżni rektorów uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej, przyznając im nagrody specjalne - statuetki „Aurea Praxis” (w ubiegłym roku tym prestiżowym wyróżnieniem uhonorowano: prof. dr bab. Darię Nałęcz, byłą rektor Uczelni Łazarskiego, a obecnie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. dr hab. Henryka Krawczyka, rektora Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. Romana Kołacza, rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. dr hab. Czesława Królikowskiego, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, prof. dr hab. Jerzego Malca, rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i prof. dr hab. Jerzego M. Kopanię, rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku).

Warunkiem uczestnictwa w programie certyfikacji „Uczelnia Liderów” jest wypełnienie i nadesłanie na adres Biura Konkursu zgłoszenia i ankiety. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego: www.fundacja-edukacja.org.pl. Zgłoszenia i ankiety przyjmowane będą w terminie do 15 marca 2013 roku.