politechnika lodzka23 stycznia doktorat honoris causa Politechniki Łódzkiej otrzyma światowej sławy chemik prof. Bogdan Marciniec. Uroczyste posiedzenie senatu PŁ rozpocznie się o godz. 11.00 w audytorium Sołtana przy ul. Stefanowskiego.Profesor Bogdan Marciniec to naukowiec należący do ścisłej czołówki chemików polskich, światowej sławy specjalista z chemii krzemoorganicznej i nieorganicznej.

Profesor Bogdan Marciniec jest twórcą polskiej szkoły naukowej w dziedzinie chemii krzemu, jego osiągnięcia umożliwiły stworzenie podstaw technologicznych nowoczesnej chemii związków krzemu w Polsce. Jej zastosowania są niezwykle szerokie: od syntez nowych materiałów (z nanomateriałami włącznie) po nowe procedury katalityczne pozwalające na syntezę rozmaitych, dotychczas uznawanych za trudnodostępne dla syntezy, połączeń krzemu i innych metaloidów (bor, german).

 

Prof. Bogdan Marciniec urodził się w 1941 r. Ukończył w 1963 r. studia chemiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat uzyskał w 1970 r., habilitował się w 1975 r., w roku 1986  uzyskał tytuł profesora, a w 1991 r. profesora zwyczajnego. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Od 1999 roku jest członkiem Akademii Inżynierskiej. W macierzystej uczelni pełnił funkcję dziekana Wydziału Chemii (1985-1988) i rektora Uniwersytetu AM (1988-1990).