W Warszawie rozpoczęły się wybory na delegatów, których efektem będzie wybór organów Okręgowej Izby Radców Prawnych na następne 3 lata. W tym roku, w ramach inicjatywy "Razem ponad podziałami" podjęto działania na rzecz zniwelowania widocznych podziałów na różne frakcje, jednocześnie pozwalające wyłonić najlepszych kandydatów na członków organów samorządu.W tegorocznych wyborach, po raz pierwszy w historii wolę kandydowania na delegata zadeklarowało ponad 1200 radców prawnych. Jednym z nich jest Rafał Sikorski, radca prawny od 2012 roku, główny specjalista i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UW, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW.

Zniesienie istniejących podziałów oraz wprowadzenie za pomocą demokratycznych wyborów do Okręgowej Izby Radców Prawnych osób kompetentnych, rzetelnych i zaangażowanych – takie cele przyświecają działaniom radców współpracujących w ramach inicjatywy "Razem ponad podziałami". O nadchodzącym wyborze Dziekana OIRC piszą oni na swojej stronie: „Nie chcemy dziś przesądzać, kto będzie dziekanem. Niech zdecydują o tym demokratycznie wybrani delegaci i niech mogą wybierać spośród najlepszych kandydatów. Przy ich wyborze kierujmy się kryterium merytorycznym”.

Wybory zakończą się 12 czerwca 2013 roku.