ICNTUroczystość otwarcia Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii odbyła się 25 kwietnia 2013 roku. O randze tego wydarzenia świadczyła obecność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wraz z małżonką. ICNT stanowi największą inwestycję Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Swoje wystąpienie prezydent Bronisław Komorowski rozpoczął od podziękowań: „Dziękuję za stworzenie okazji, abym mógł tu w Toruniu uczestnicząc tak w pięknej uroczystości oddania do użytku centrum mógł podkreślić znaczenie Torunia jako ośrodka akademickiego, mógł podkreślić znaczenie Torunia na polskiej mapie ambicji lokowanych w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego”. W dalszej części swojego wystąpienia prezydent RP podkreślił znaczenie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie dla rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego. Warto przypomnieć, iż po zakończeniu II wojny światowej większość kadry naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika stanowili polscy pracownicy dawnej, wileńskiej uczelni. 


Na koniec swojego wystąpienia prezydent Bronisław Komorowski życzył władzom samorządowym oraz rektorowi UMK, aby prace badawcze, które będą prowadzone w ICNT udało się powiązać z przemysłem oraz gospodarką.

Po uroczystym otwarciu nowej inwestycji UMK prezydent RP udał się na spotkanie ze środowiskiem toruńskich astronomów, gdzie mógł zapoznać się szczegółowo z najnowszymi wynikami obserwacji astronomicznych prowadzonych przez naukowców toruńskiego uniwersytetu. Prezydentowi przedstawiono również pionierski program budowy astrobaz, który realizowany jest w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego.
Pierwsza Dama Anna Komorowska uczestniczyła w tym czasie w spotkaniu z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 

ICNT UMK


Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu stanowi jeden z najważniejszych projektów realizowanych obecnie w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego. Więcej informacji na temat tego projektu znajdziecie na Oficjalnej Stronie ICNT.