pure conferencesBezpłatna konferencja EDU IT TRENDS odbędzie się 27 czerwca 2013 r. w Warszawie. Wydarzanie ma na celu przybliżenie zagadnień informatyzacji szkolnictwa wyższego oraz umożliwienie władzom uczelni zapoznania się z nowoczesnymi trendami i technologiami oferowanymi przez kluczowych graczy w tym segmencie.Kluczowe zagadnienia, które zostaną poruszone podczas wydarzenia:
Systemy do zarządzania Uczelnią
Elektroniczny obieg dokumentów w placówce oświatowej wyższego szczebla
Cyfrowy Dziekanat
Elektroniczna legitymacja studencka
Elektroniczna karta pracownika Uczelni
Infrastruktura PKI
Oprogramowanie antyplagiatowe
Platformy e-learningowe
Elektroniczna rekrutacja
Cyfrowe biblioteki
Interaktywne i bezprzewodowe systemy egzaminowania
Mobilne i bezprzewodowe systemy głosowania
Nowoczesne systemy bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz sieci
Informatyzacja szkół wyższych w świetle polskiego prawa
Technologie informacyjne na zajęciach dydaktycznych
Platformy komunikacyjne oraz sprzęt multimedialny

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy władze publicznych oraz niepublicznych szkół wyższych odpowiedzialnych za:
- dobór, zakup i wdrażanie technologii oraz systemów informatycznych,
- podejmowanie strategicznych działań wewnątrz struktury uczelni,
- rozwój i organizację placówki oświatowej,
w szczególności: Rektorów, Dziekanów oraz Kierowników dziekanatu, Dyrektorów oraz Kierowników katedry informatyki, Kanclerzy, Decydentów pionu administracyjnego oraz kadrowego, Kierowników projektów.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz rejestracyjny znajduje się tutaj.
Konferencja jest bezpłatna, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów konferencyjnych.