logo UPWRW sobotę 1 czerwca o godzinie 12 ruszyła rejestracja kandydatów na studia stacjonarne. Na osoby zainteresowane ofertą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu czeka 25 kierunków na studiach dziennych i 13 na studiach zaocznych.


Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy od wielu lat dba o wysoką jakość kształcenia. Efektem tych starań jest niesłabnące zainteresowanie kandydatów podjęciem studiów na tej, renomowanej uczelni.

Na jakich kierunkach można studiować w tym roku? Uczelnia oferuje bogatą ofertą programową, w której znaleźć można wiele interesujących i przyszłościowych kierunków. Między innymi:
architekturę krajobrazu,
bezpieczeństwo żywności,
bioinformatykę,
biotechnologię,
inżynierię bezpieczeństwa,
technologię żywności i żywienie człowieka,
zarządzanie i inżynierię produkcji.

Ponadto uczelnia od nowego roku akademickiego zaczyna kształcenie na nowym i unikalnym w skali kraju kierunku – Żywienie człowieka. Wszystkie osoby, które zainteresowaną są tą tematyką powinny zapoznać się z ofertą Uniwersytetu Przyrodniczego.
15 lipca uczelnia rozpocznie proces rejestracji kandydatów na studia w trybie zaocznym.