ujlogo29 maja Uniwersytet Jagielloński rozpoczął rekrutację na studia w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja potrwa do 2 lipca. Jeśli chcecie studiować na jednej z najstarszych uczelni na świecie to koniecznie zapoznajcie się z niniejszym artykułem.


Dlaczego warto wybrać ofertę Uniwersytetu Jagiellońskiego? Połączenie wielowiekowej tradycji, nowoczesne programy studiów, które nastawione są na zdobycie praktycznych umiejętności przez studentów oraz doświadczona kadra profesorska – to trzy podstawowe argumenty, które przemawiają za tym, żeby wybrać studia na UJ. Biorąc pod uwagę współczesny dylemat (rosnące bezrobocie wśród osób młodych z wyższym wykształceniem) należy również zaznaczyć, iż absolwenci UJ w Krakowie bardzo dobrze radzą sobie na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

 

Chcecie dołączyć do grona studentów tej szanowanej uczelni? Już dzisiaj możecie wziąć udział w rekrutacji na studia!

 

Rejestracja na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim już od kilku lat opiera się na systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Za rejestrację pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 75 PLN.

Jak w tym roku przebiegać będzie rekrutacja na studia?
-do 25 czerwca - rejestracja na studia III stopnia
-do 2 lipca - rejestracja na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia.
-do 14 lipca - rejestracja na studia drugiego stopnia, na których przeprowadzony będzie egzamin wstępny.
-do 17 lipca – pozostałe studia drugiego stopnia.

Kandydaci mogą odebrać decyzję o przyjęcia na studia drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP. W momencie odebrania decyzji kandydat staje się pełnoprawnym studentem.

Chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej uczelni? Zapraszamy do lektury: „Uniwersytet Jagielloński w Krakowie