krasp logo4 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) z senacką Komisją Nauki Edukacji i Sportu, którego głównym tematem była reforma szkolnictwa wyższego w Polsce oraz zmiana sposobu finansowania uczelni.

Przewodniczący KRASP, prof. Wiesław Banyś w swoim wystąpieniu nawiązał do różnic w przepisach obowiązującej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w stosunku do poprzedniej. Jego zdaniem, mnogość przepisów i ich zawiłość nie pozwala na rozwój jakościowy uczelni.

Poparciem dla opinii rektora Uniwersytetu Śląskiego są słowa przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Józefa Lubacza, który w nadmiernie szczegółowych przepisach upatruje negatywne działania uczelni słabo zarządzanych, a prosperującym nie pozwala na dalszy rozwój.

Obie instytucje zgadzają się co do zmian w ustawie. Do końca października KARSP ma przedstawić propozycje uproszczenia przepisów i złagodzenia niektórych zarządzeń.

Prof. Banaś widzi potrzebę zmian finansowania uczelni, które są niezbędne do rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego. Podkreśla jednak, że kwestia ta należy do skomplikowanych i prace nad projektem mogą trwać nawet do końca kadencji obecnego parlamentu.

Dzisiejszy system finansowania opiera się głównie na liczbie studentów. Jest to sposób nie gwarantujący poprawy jakościowej polskich uczelni, stąd potrzebne są zmiany. Prof. Lubacz stwierdził,że Państwo powinno wyznaczać zapotrzebowanie na specjalistów, których uczelnie powinny wykształcić za publiczne pieniądze i na tej podstawie wyznaczać limity przyjęć na darmowe studia.

Były minister edukacji i szkolnictwa wyższego, poseł PiS, prof. Marek Seweryński, uważa jednak że określenie systemu przyznawania środków dla uczelni jest kwestią trudną. Nie będzie łatwe określenie sposobu, który będzie oparty na pewnym algorytmie pozwalającym na uniknięcie nadmiernej uznaniowości co do rozprowadzania publicznych pieniędzy.

Senatorowie i goście spotkania zgodzili się, że należy przywiązac większą uwagę co do możliwości łączenia się ze sobą uczelni. W tej chwili przepisy powodują,że scalanie się uczelni nie przynosi wymiernych korzyści.

Powodem do spotkania senackiej Komisji z przedstawicielami środowiska rektorów, był apel o priorytetowe traktowanie nauki i szkolnictwa wyższego jako dziedzin sprzyjających rozwojowi kraju. Apel ten został przyjęty zimą przez konferencje zrzeszające rektorów różnych typów uczelni oraz Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środowiska akademickie w ten sposób chcą pokazać,że dotacje Unii Europejskiej dla szkolnictwa na lata 2014-2020, to ostatni moment na dobre wykorzystanie środków z unijnej kasy na rozwój polskiego szkolnictwa wyższego.