pllogoPolitechnika Łódzka po raz pierwszy w swojej historii została gospodarzem „Erasmus Staff Training Week – One Europe, Different Cultures”. Od 10 do 14 czerwca Politechnika będzie gościć 15 przedstawicieli odpowiadających za wymianę studencką w ramach programu Erasmus z uczelni z Francji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Niemiec i Ukrainy.


Główny nacisk szkolenia położony zostanie na wymianę informacji i doświadczeń, w myśl hasła przewodniego „Jedna Europa – różne kultury”. Podjęty zostanie również temat różnic kulturowych i stereotypów etnicznych, które mogą być dla społeczności studenckiej czynnikiem wywierającym negatywny wpływ na mobilność. - Organizacja spotkania międzynarodowego forum to znakomita okazja do tego, aby Politechnika mogła pochwalić się swoimi osiągnięciami i zademonstrować swój potencjał naukowy, dydaktyczny, infrastrukturalny – mówi dr inż. Anna Gajda z Wydziału Chemicznego, współorganizatorka szkoleniowego tygodnia. - Z drugiej strony chcieliśmy, aby goście zagraniczni odwiedzili Łódź i przekonali się na własne oczy, że jest to prężny ośrodek akademicki i przemysłowy, a nie miasto „pustych ulic i starych ludzi”. Nie zabraknie też okazji, aby goście rozsmakowali się w klimacie XIX -wiecznej Łodzi.

W środę 12 czerwca w Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej zostaną przeprowadzone warsztaty, których tematem będą różnice kulturowe poszczególnych państw państw europejskich.
- Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy i świadomości kulturowej na temat krajów uczestniczących w programie Erasmus– mówi Anna Zarzycka z CJ PŁ. - Mowa będzie o tym jak przygotowujemy studentów do wymiany w ramach programu Erasmus, a sami studenci opowiedzą o swoich wrażeniach z tych wyjazdów.

Uczelnia zorganizuje liczne warsztaty, prezentacje swoich wydziałów, dyskusje o praktycznych aspektach mobilności studentów i pracowników uczelni oraz możliwość zapoznania się z rozwojem technologicznym regionu łódzkiego.

Organizacja spotkania „Erasmus Staff Trainig Week - One Europe, Different Cultures” jest współfinansowana ze środków Urzędu Miasta Łodzi.