pwr

Studium Kształcenia Podstawowego przy Politechnice Wrocławskiej, które doszkalało słabszych studentów kończy swoją działalność. Tym samym uczelnia zapowiada, iż będzie przyjmować wyłącznie kandydatów z najlepszymi wynikami na egzaminach maturalnych.


Studium Kształcenia Podstawowego zajmowało się udzielaniem pomocy młodym studentom w zakresie nadrabiania braków z liceum. SKP zostało utworzone siedem lat temu i było pierwszym na terenie Polski rozwiązaniem, które umożliwiało studiowanie przez dwa semestry bez konieczności wyboru kierunku. Według pierwotnych założeń takie rozwiązanie miało poszerzać możliwości na zdobycie tytułu inżyniera przez słabszych maturzystów. Z SKP korzystali również niezdecydowani kandydaci na studia techniczne. W czasie dwóch semestrów wybierali oni kilka dostępnych kursów i samodzielnie sprawdzali, który z nich najbardziej odpowiada ich oczekiwaniom i zainteresowaniom.

Studium Kształcenia Podstawowego cieszyło się sporym zainteresowaniem – rocznie studiowało tam około tysiąca osób. Niestety czas SKP dobiegł końca - zdaniem władz uczelni program nauki w liceum z roku na roku zaczyna coraz bardziej odstawać od programu Politechniki. W związku z tym uczelnia bardziej rygorystycznie podchodzić będzie do kwestii wymogów stawianych przed kandydatami na studia.

Na „gruzach” SKP ma powstać w przyszłym roku kalendarzowym akademickie liceum. Uczelnia planuje również uruchomienie dwóch klas na poziomie gimnazjalnym. Łącznie kształcić się ma tutaj około 100 uczniów. Zajęcia w klasach prowadzić będą wykładowcy Politechniki Wrocławskiej. W ten sposób wrocławska uczelnia zamierza przygotować idealnych kandydatów, których wiedza i umiejętności będą w 100% zgodne z programem studiów.