aon logo12 czerwca gościem Wszechnicy Bezpieczeństwa był pierwszy premier III RP Tadeusz Mazowiecki. Licznie zgromadzone audytorium mogło posłuchać relacji jednego z najważniejszych uczestników 30 ostatnich lat w historii Polski. O czym mówił Tadeusz Mazowiecki? Sprawdźcie sami.


- Nazwisko pana premiera na całym świecie wywołuje ogromny szacunek – tymi słowami rektor-komendant gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek powitał w progach uczelni pierwszego niekomunistycznego premiera Polski od czasu zakończenia II wojny światowej.

 

Tadeusz Mazowiecki wygłosił wykład pt: „Bezpieczeństwo Polski i Europy z perspektywy Sierpnia 80”. Premier był bardzo zaskoczony ilością osób, które zgromadziły się w sali im. gen. Gągora Klubu AON -  Rozumiem, że jestem dla państwa świadkiem historii i w tej roli chciałbym występować. Nie będę udawał eksperta od bezpieczeństwa, choć samo bezpieczeństwo było złożone na moje barki – powiedział. 

mazowiecki aon
O czym mówił Tadeusz Mazowiecki? Przypomniał najmłodszemu pokoleniu ostatnie 30 lat historii Polski: robotnicze protesty, w czasie których po raz pierwszy obok postulatów płacowych pojawiły się i te o charakterze politycznym – w ich konsekwencji powstało NSZZ Solidarność. 


Zdaniem premiera efektem Porozumień Sierpniowych z 1981 roku był rok 1989: obrady Okrągłego Stołu, częściowo wolne wybory 4 czerwca oraz powstanie jego rządu. W konsekwencji wydarzenia te zmieniły obraz Polski na scenie międzynarodowej zarówno na gruncie gospodarczym, jak i politycznym. 


Wiele uwagi Tadeusz Mazowiecki poświęcił tematyce bezpieczeństwa narodowego. W swoim wystąpieniu skupił się na osiągnięciach swojego gabinetu: ostatecznym uregulowaniu granicy z Niemcami, wprowadzeniu cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi oraz ukierunkowaniu Polski na struktury europejskie i NATO. 


Wykład zakończyła debata z udziałem słuchaczy. Gość Wszechnicy Bezpieczeństwa pytany był o kulisy sprawowania stanowiska premiera w latach 1989-1990 oraz o ocenę bieżących wydarzeń. Tadeusz Mazowiecki chętnie dzielił się swoimi obawami z tamtych lat oraz szczegółowo przedstawił rozważane wówczas scenariusze i relacje z przywódcami innych państw, np. Michaiłem Gorbaczowem. Były premier wyraził jednak żal, iż wieloletni proces transformacji jest częściej dostrzegany za granicą niż przez nas samych. 

mazowiecki aon2
Debata nie obyła się bez tematów bardziej kontrowersyjnych. Tadeusz Mazowiecki odniósł się do kreowanej w pewnych środowiskach politycznych tezy o zamachu w Smoleńsku. Jego zdaniem jest ona całkowicie odporna na wszelkie, racjonalne argumenty. Zapytany w tym kontekście o ewentualność ponownego zjednoczenia się środowisk solidarnościowych, odpowiedział: - Aż tak wiele nie wymagam.  Przecież nie chodzi o to, żebyśmy się znowu zjednoczyli, ale o to, żebyśmy się aż tak nie żarli.

Na sali zebrali się: przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, korpusu dyplomatycznego, władz dzielnicy oraz Polskiego Holdingu Obronnego. Licznie zgromadzili się również pracownicy i studenci Akademii Obrony Narodowej.
Na zakończenie premier Mazowiecki przyjął z rąk rektora pamiątkowy ryngraf uczelni i wpisał się do księgi pamiątkowej.

mazowiecki aon4

Ilość spotkań, które w ostatnim czasie organizuje Wszechnica Bezpieczeństwa zasługuje na podziw. Mamy nadzieję, iż kolejne spotkania w Sali im. gen. Gągora w Klubie AON, przyniosą wiele interesujących dyskusji i przyczynią się do poszerzenia wiedzy młodego społeczeństwa. Z relacją z poprzedniego spotkania możecie zapoznać się tutaj: "Anders Rasmussen w Akademii Obrony Narodowej".