logo pswPaństwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Polsce: Dokonania, Stan obecny, perspektywy”, która odbędzie się w dniach  27 – 28 czerwca 2013 roku w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Konferencja organizowana jest we współpracy z Konferencją Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KrePSZ).


Głównym celem konferencji będzie przedstawienie roli i miejsca Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczestnicy wydarzenia poznają ponadto efekty ich funkcjonowania oraz plany na dalszy rozwój. 

banner pwsz

Konferencja będzie doskonałą okazja do wymiany doświadczeń oraz publicznego zaprezentowania wyników przeprowadzonych badań i analiz, które prowadzone były w różnych ośrodkach naukowych.

Konferencja organizowana jest w bardzo istotnym dla tego typu uczelni czasie. PWSZ obchodzą w tym roku swoje 15-lecie.

Patronatem Honorowym Konferencję objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman.