logo psw12 czerwca w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa Programu „Uczelnia Liderów 2013”. W jej trakcie rektor PSW prof. zw dr hab. Mieczysław Adamowicz odebrał certyfikat III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji „Uczelnia Liderów 2013” odbywającego się pod patronatem Prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012 i organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.


Certyfikat „Uczelnia Liderów” otrzymują uczelnie, które podejmują wysiłki, by kształcić absolwentów kreatywnych, twórczych, wyposażonych w szerokie umiejętności praktyczne. Dzięki temu absolwenci są bardziej atrakcyjni dla współczesnego rynku pracy. W tegorocznej edycji konkursu certyfikaty przyznana uczelniom, których absolwenci są najlepiej przygotowani do pełnienia swoich ról zawodowych (zgodnych z ich wykształceniem). Nagrody otrzymały również uczelnie, które wyróżniają się jako ośrodki aktywnie współpracujące z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

lider2
Komisja złożona jest z wybitnych ekspertów reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. W jej skład wchodzą specjaliści z zakresu zarządzania edukacją. Przewodniczącym komisji jest prof. Dariusz Rott – wykładowca Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uznany autorytet w dziedzinie polityki edukacyjnej i zarządzania szkolnictwem wyższym.
lider4
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zwraca uwagę na szczególną rolę certyfikatu „Uczelnia Liderów”. – Nasz tytuł stał się ważnym, wysoko ocenianym znakiem jakości, pozwalającym identyfikować liderów w sektorze szkolnictwa wyższego. Znak „Uczelnia Liderów” to prestiż, to laur o rosnącej z roku na rok randze. Jest to przede wszystkim zasługą uczelni, które nagradzamy w naszym programie. Siłą „Uczelnia Liderów” jest siła laureatów programu i ich sukcesów! Warto jednak pamiętać, że znaczenie pozytywnego wyniku akredytacji w programie „Uczelnia Liderów” ma nie tylko wartość marketingową, ale także merytoryczną. Nasi eksperci wskazują uczelniom właściwą drogę, doradzają, konsultują realizowane strategie. W trakcie gali finałowej prezentujemy dobre praktyki w zarządzaniu uczelniami i realizowaniu kształcenia, umożliwiamy wymianę doświadczeń pomiędzy laureatami, kreujemy wiedzę. Ten aspekt programu „Uczelnia Liderów” uważam za najważniejszy – mówi Grażyna Kaczmarczyk.

lider9