umk logo2Trzech pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odebrało z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominacje profesorskie. Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu 26 czerwca. Grono profesorskie Toruńskiego Uniwersytetu cały czas się powiększa, a wraz z nim rośnie poziom i jakość nauczania na tej szanowanej uczelni. Profesorom serdecznie gratulujemy nominacji!


Wyróżnieni naukowcy związani są z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK. Znaleźli się w zaszczytnym gronie 57 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki, którzy otrzymali akty nominacyjne od Prezydenta RP.


Kim jednak są nowi profesorowie UMK? Poniżej prezentujemy ich drogę do odebranych przed kilkoma dniami wyróżnień, wykształcenie, zainteresowania oraz aktualną funkcję w strukturach uniwersyteckich.

mbylickiProfesor nauk fizycznych Mirosław Bylicki na UMK pracuje od 1982 r. Obecnie pełni funkcję prodziekana ds. studentów na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Jest absolwentem fizyki na UMK, gdzie obronił również doktorat i habilitował się w roku 2000. Cztery lata później został profesorem nadzwyczajnym UMK. Prof. Bylicki jest pracownikiem Zakładu Mechaniki Kwantowej w Instytucie Fizyki UMK. Naukowo zajmuje się mechaniką kwantową.


wzegarskiProfesor nauk medycznych Wojciech Zegarski jest specjalistą chirurgii ogólnej i onkologicznej.  Kieruje od 11 lat Katedrą i Kliniką Chirurgii Onkologicznej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Dorobek naukowy obejmuje ponad 100 publikacji naukowych dotyczących szeroko pojętej chirurgii, onkologii w aspekcie wyników leczenia oraz molekularnych aspektów  nowotworów. Główne zainteresowania badawcze to rak jelita grubego i piersi, które należą do najczęstszych nowotworów na świecie. Aktualnie jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.


lwicherekProfesor nauk medycznych Łukasz Wicherek
jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia ukończył w 1998 r. W latach 1999-2002 pracował w Klinice Endokrynologii i Płodności, a następnie w Klinice Ginekologii i Onkologii UJ CM. Specjalizację z zakresu ginekologii i położnictwa uzyskał w 2006 r., z immunologii klinicznej w 2009 r., a rok później z ginekologii-onkologicznej. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 2004 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wartość kliniczna oznaczenia RCAS1 w położnictwie” na Wydziale Lekarskim UJ CM. Stopień doktora habilitowanego medycyny w dziedzinie ginekologii i położnictwa uzyskał na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Znaczenie kliniczne oceny stężenia antygenu nowotworowego RCAS1 w surowicy kobiet w endometriozie i wybranych nowotworach niezłośliwych i złośliwych jajnika” (w 2009 r. na Wydziale Lekarskim UJ CM). Od grudnia 2009 r. pracuje w Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na stanowisku Koordynatora Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej oraz kierownika Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego Collegium Medicum UMK. Od 2011 r. jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie ginekologii-onkologicznej.