logowsowl- Wrocławska uczelnia, od początku swojego istnienia kształci oraz wychowuje znakomicie przygotowane kadry dowódcze Wojska Polskiego. Istota tego procesu opiera się o ideały wyrażone w „Pieśni Rycerskiej” i kultywowane w ponad dwustuletniej tradycji polskiego szkolnictwa wojskowego – jak powiedział szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Mieczysław Gocuł w swoim przemówieniu, które wygłosił w trakcie promocji na pierwszy stopień oficerski trzystu dziesięciu  absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.


Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się 10 lipca. Właśnie wtedy odsłonięto pamiątkową tablicę z mottem rocznika, towarzyszącym słuchaczom podczas ich edukacji - „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”.
wsowl2
11 lipca Rektor-Komendant WSOWL – płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr wraz z Prorektorem ds. dydaktyczno-naukowych – płk. dr. Markiem Kulczyckim wręczyli przyszłym podporucznikom patenty oficerskie, dyplomy i świadectwa ukończenia wrocławskiej szkoły oficerskiej. Tego samego dnia, w kościele garnizonowym - Bazylice Mniejszej pw. Św. Elżbiety, odprawiono mszę świętą w intencji tegorocznych absolwentów, którą celebrował Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. bp dr Józef Guzdek.

W sobotę 13 lipca, na placu Gołębim wrocławskiego rynku, rozpoczęła się oficjalna promocja na pierwszy stopień oficerski. Wzięło w niej udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się: poseł  Ewa Wolak, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Zbigniew Włosowicz, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Mieczysław Gocuł, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sił Zbrojnych, przedstawiciele duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych, rektorzy uczelni wrocławskich oraz delegacja uczelni zagranicznych.
wsowl4
Akt uroczystego promowania na stopień podporucznika prowadził gen. broni Mieczysław Gocuł.  Poszczególne szesnastki absolwentów WSOWL, na komendę dowódcy batalionu ppłk. Mirosława Krzyżoszczaka, podchodziły po kolei do podium, gdzie słyszeli słowa, które na długo zapadną w ich pamięci „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję was podporucznikami Wojska Polskiego”. W trakcie uroczystości mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.
wsowl5
Za osiągnięcie wysokich wyników w nauce Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych wyróżnił prymusa  ppor. Dawida Nowaka białą bronią,  Minister Obrony Narodowej wyróżnił nagrodą rzeczową ppor. Sebastiana Sarnocińskiego za ukończenie studiów z drugą lokatą, Rektor – Komendant wyróżnił nagrodą rzeczową ppor. Emila Sarbiana za uzyskanie trzeciej lokaty. Trzech najlepszych podporuczników otrzymało z rąk płk. prof. dr. hab.  Mariusza Wiatra sygnety pamiątkowe Uczelni.

W trakcie uroczystości odczytane zostało pismo, w którym Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji w MON Waldemar Skrzypczak gratulował ppor. Jackowi Żebrykowi promocji na pierwszy stopień oficerski i godną pochwały obronę dobrego imienia żołnierza polskiego.

Tegoroczna promocja na pierwszy stopień oficerski zakończyła się defiladą pododdziałów biorących udział w uroczystości. Najlepiej prezentującymi się pododdziałami biorącymi udział w defiladzie były kolumny absolwentów, maszerujące z kwiatami, które zostały im wręczona przez licznie przybyłe na uroczystość rodziny.
wsowl1