isaac kongresW dniach 5 - 9 sierpnia 2013 r. Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim organizuje IX Międzynarodowy Kongres Matematyczny ISAAC 2013. Jest to wyjątkowe wydarzenie w historii polskiej matematyki. Kongres oorganizowany jest przez International Society for Analysis, its Applications and Computation (ISAAC) co dwa lata, począwszy od roku 1997.
 
Wysoka ranga tego wydarzenia zapewnia mu dużą popularność na arenie międzynarodowej, gromadząc około 500 uczestników z różnych zakątków świata. Wśród  nich są zarówno wybitni matematycy z ugruntowaną pozycją w świecie naukowym, jak i młodzi adepci, stawiający swoje pierwsze kroki w badaniach naukowych.

Oficjalna inauguracja Międzynarodowego Kongresu Matematycznego odbędzie się 5 sierpnia w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wśród zaproszonych gości są światowej sławy, wybitni matematycy, jak przykładowo Prof. Bogdan Bojarski (Warszawa), Wieslaw L. Nowinski (Singapur),  Rodrigo Banuelos (USA), Erol Gelenbe (UK), Pierre M. Adler (Francja), Tokio Matsuyama (Japonia). 

Podczas konferencji naukowcy będą rozmawiać m.in. o najnowszych osiągnięciach matematyki teoretycznej i stosowanej, poszukiwać odpowiedzi na wiele intrygujących pytań, m.in. o kompletnym matematycznym opisie mózgu człowieka, o precyzyjnych modelach mikromechaniki i mechaniki kwantowej, o wpływie matematyki i nauk komputerowych na życie człowieka, na ich wykorzystanie w nowych technologiach i w edukacji.  

W ramach Kongresu zorganizowane zostaną 23 sesje, w tym oprócz sesji matematycznych pojawią się zagadnienia z biomatematyki, teorii analizy obrazów i innych dziedzin informatycznych. Ponadto odbędzie się panel dyskusyjny zastosowań matematyki i informatyki, a także po raz pierwszy w historii Kongresu zaplanowano specjalną sesję na temat zastosowań matematyki w przemyśle, czyli tzw. matematyki przemysłowej (Industrial Mathematics). Każdego dnia program konferencji obejmuje sesję przedpołudniową, złożoną z następujących po sobie 50 minutowych wykładów wybitnych naukowców oraz szereg równoległych sesji popołudniowych. Ramowy program dostępny jest tutaj.

Organizacja Międzynarodowego Kongresu Matematycznego jest doskonałą okazją do zaprezentowania osiągnięć polskich naukowców oraz do nawiązania bezpośrednich kontaktów z matematykami z całego świata. Uczestnikami tego Kongresu są członkowie międzynarodowych zespołów badawczych oraz komitetów redakcyjnych renomowanych naukowych czasopism matematycznych.

Oprócz niewątpliwych walorów naukowych Kongres ISAAC 2013 stwarza także okazję, dzięki organizowanym wycieczkom, do zaprezentowania uczestnikom atrakcyjnych turystycznie obszarów małopolski oraz samego miasta Krakowa. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie ISAAC 2013.