uo logoStudia dualne są bardzo efektywną formą nauki, która zapewnia studentom zarówno rozległą wiedzę teoretyczną, jak i możliwość jej wykorzystania w realnych warunkach biznesowych. Studenci po ukończeniu studiów dysponują cennym doświadczeniem zawodowym, które pomaga im w podjęciu pracy w wyuczonej specjalności. Taką formę studiów chce wprowadzić do swojej oferty Uniwersytet Opolski.


Czym jednak różnią się studia dualne od tradycyjnej formy organizacji roku akademickiego na polskich uczelniach? Zasadnicza różnica polega na podziale studiów na: część teoretyczną, w trakcie której studenci zdobywają wiedzę w „murach akademickich" oraz część praktyczną, która prowadzona jest przez firmy partnerskie.

System kształcenia dualnego można przedstawić w bardzo prosty sposób. W przypadku studiów licencjackich wygląda on następująco: student spędza trzy semestry w swojej uczelni, gdzie zdobywa odpowiednią wiedzą. W kolejnych trzech semestrach czeka go praca w firmach, które współpracują z uczelnią. Jaki jest tego efekt? Zaraz po zakończeniu studiów nasze CV zdobi 1,5 roczny staż pracy, który bezpośrednio jest związany z naszą specjalnością.

„Dla młodego człowieka oznacza to z kolei, że od początku studiów będzie nie tylko zdobywał wiedzę i doświadczenie, ale też zarabiał" – wyjaśniła Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego Ewa Rurynkiewicz. „Może to być zatem szansa dla tych, których rodziców nie stać na utrzymywanie ich na studiach. Jest to także odpowiedź na potrzeby rynku – będziemy bowiem kształcić fachowców z dużym doświadczeniem, dokładnie dla tych branż na lokalnym rynku, w których ich brakuje".

Uniwersytet Opolski planuje uruchomienie studiów dualnych we współpracy z Dualną Szkołą Wyższą Badenii-Wirtembergii w Mannheim. Uczelnia ta istnieje od roku 1974 i pobiera w niej obecnie naukę około 6,3 tys. studentów.

Jakie są efekty kształcenia dualnego za zachodnia granicą? 90,6 proc. absolwentów uczelni z Mannheim znalazło pracę w swoim zawodzie. Co więcej - stałe zatrudnienie wielu absolwentów znalazło w firmach, w których przyszło im odbywać praktyki studenckie.

Uniwersytet Opolski planuje uruchomienie studiów dualnych od października 2014 roku. Jakie kierunki zostaną objęte nowoczesnym systemem kształcenia? We współpracy z biurem podróży Sindbad realizowany będzie kierunek kształcący pilotów wycieczek.