phoca thumb l cpiCentrum Promocji Informatyki zaprasza do udziału w seminarium "INDEKSOWANIE CZASOPISM W BAZACH DANYCH", które odbędzie się w Warszawie w dniu 20 listopada 2013 r. Seminarium skierowane jest do wszystkich zajmujących się publikacjami naukowymi: uczelni, ośrodków badawczo-rozwojowych, instytutów naukowych, organizacji naukowych, wszystkich którzy zajmują się badaniami naukowymi.

W programie m. in.:

Bazy bibliograficzne jako czynnik wspomagający rozwój czasopism naukowych - Dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego

Polska Bibliografia Naukowa w procesach oceny jednostek naukowych i naukowców - Aleksander Nowiński, ICM UW

Baza cytowań POL-index - założenia i cele - Wojciech Fenrich, ICM UW

Indeksowanie czasopism w bazach indeksacyjnych. Rekomendacje dla redaktorów czasopism naukowych - Dr Aneta Drabek, Uniwersytet Śląski

Strategie indeksacyjne dla czasopism naukowych. Jak przygotować czasopismo do indeksacji - Dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Czy warto tworzyć krajowe bazy bibliograficzne i polski Impact Factor? - Aleksander Nowiński, ICM UW, Wojciech Fenrich, ICM UW, Dr Emanuel Kulczycki , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Szczegółowe informacje: www.cpi-sk.pl/imprezy/2013/icbd