Minsiterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoPo tegorocznej rekrutacji do grona najchętniej wybieranych szkół wyższych w Polsce awansowała Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Pierwszą piątkę stanowią więc już wyłącznie uczelnie o profilu technicznym, gdyż od roku akademickiego 2012/2013, na podium znajdują się politechniki: Warszawska, Gdańska, Poznańska i Łódzka. Teraz do tego, elitarnego grona dołączyła krakowska AGH. Wy także studiujecie już na "polibudzie"?

Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - uczelnie techniczne są najbardziej popularnym typem uczelni w Polsce (4,1 kandydata na jedno miejsce). Na drugim miejscu uplasowały się uczelnie rolnicze (3,5 kandydata na jedno miejsce), a trzecie zajęły uniwersytety (3 kandydatów na jedno miejsce).

Wśród uczelni niepublicznych największym zainteresowaniem kandydatów na studia stacjonarne cieszą się Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (1872 kandydatów) oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (1513 kandydatów).

Łącznie w roku akademickim 2013/2014 na studia przyjęto 476 809 osób, w tym 366449 na uczelnie publiczne i 110360 osób na uczelnie niepubliczne.

Poniżej prezentujemy pełne zestawienie uczelni publicznych, które były najczęściej wybierane przez kandydatów.

spośród uniwersytetów:
Uniwersytet Warszawski 34824
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (z Collegium Medium UJ) - 31332

spośród uczelni technicznych:
Politechnika Warszawska 51597
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - 38882

spośród uczelni ekonomicznych:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - 7284
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 5886

spośród uczelni pedagogicznych:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - 7812
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - 2851

spośród uczelni rolniczych/przyrodniczych:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - 13880
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 12022

spośród uczelni wychowania fizycznego:
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - 3621
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - 3170

spośród państwowych wyższych szkół zawodowych:
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - 1831
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - 1771
najpopularniejsze kierunki studiów
Lista uczelni niepublicznych najczęściej wybieranych przez kandydatów, według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

Studia stacjonarne
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie - 1872
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - 1513
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie - 1457
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - 1105
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - 1098
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - 1071
Akademia Finansów i Biznesu Vistula - 907
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - 810
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych - 641
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - 619

Studia niestacjonarne
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - 3409
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - 3233
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - 2730
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - 2082
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie - 1900
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - 1768
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie - 1237
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - 1091
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - 1052
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu - 1007

Autor: Miłosz Szkudlarski
Źródło: Dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego