UWB LogoKryminologia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony tegorocznych kandydatów na studia. Nic więc dziwnego, że sukces nowego kierunku Uniwersytetu Gdańskiego chcą także powtórzyć inni. W roku akademickim 2014/2015 Uniwersytet w Białymstoku planuje uruchomić swoją Kryminologię!

Doskonałe pomysły zawsze znajdują wielu naśladowców. Kryminologia okazała się kierunkiem studiów, który zainteresował młodych ludzi nie tylko swoją nazwą, ale również rozbudowanym programem nauczania i perspektywami zatrudnienia.

Wszystko zaczęło się na Uniwersytecie Gdańskim - Tam ten kierunek został bardzo dobrze zainicjowany, bo podczas naboru było ponad 40 osób na jedno miejsce. Jesteśmy przekonani, że u nas wzbudzi ogromne zainteresowanie. Zwłaszcza że do prowadzenia tego kierunku mamy potencjał kadrowy, merytoryczny, prowadzimy w tej dziedzinie badania i realizujemy współpracę międzynarodową - wylicza prof. zw. Emil Pływaczewski, dziekan Wydziału Prawa UwB. - Otwierając kryminologię, stajemy przed nowym wyzwaniem, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że kierunki tradycyjne cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem i trzeba kandydatom na studia proponować coś nowego. Brakuje również specjalistów z tej dziedziny.

Czy jednak Kryminologia nie stanie się przypadkiem w najbliższym czasie kierunkiem masowym, niezwykle popularnym na każdej uczelni? Chęć powtórzenia sukcesu Uniwersytetu Gdańskiego może doprowadzić do powstawanie kolejnych kryminologii na uczelniach zarówno państwowych, jak i prywatnych. Czy upowszechnienie i umasowienie kierunku nie pociągnie zatem za sobą spadku jakości nauczania? Socjologia także była kiedyś nauką, która stała na niezwykle wysokim, akademickim poziomie i prowadzona była przez zaledwie garstkę uczelni. Dzisiaj możemy znaleźć ją praktycznie wszędzie...

Studia z zakresu Kryminologii na Uniwersytecie Gdańskim

Kierunek "Kryminologia" znajdzie się w ofercie białostockiego Wydziału Prawa w roku akademickim 2014/2015. Na kandydatów czekać będzie 50 miejsc – na studiach stacjonarnych. Limit przyjęć na studiach niestacjonarnych nie jest jeszcze znany. Władze uczelni nie wykluczają ponadto uruchomienia studiów II stopnia, w przypadku dużego zainteresowania ze strony kandydatów.

Autor: Miłosz Szkudlarski