logo sghJeśli chcecie studiować na najbardziej prestiżowej uczelni ekonomicznej w Polsce, ale spóźniliście się na rekrutację letnią, to mamy dla Was doskonałą wiadomość! Do 9 stycznia 2014 r. macie bowiem czas, żeby zapisać się na studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Koniecznie sprawdźcie szczegóły!

W rekrutacji zimowej kandydaci mogą rejestrować się na następujące kierunki:
- administracja,
- ekonomia,
- europeistyka,
- finanse i rachunkowość,
- gospodarka przestrzenna,
- metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne,
- międzynarodowe stosunki gospodarcze,
- polityka społeczna,
- stosunki międzynarodowe,
- turystyka i rekreacja,
- zarządzanie.

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w języku polskim jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). Egzamin odbędzie się 20 stycznia 2014 r.

W ramach zimowej rekrutacji na studia stacjonarne w języku polskim SGH może przyjąć 437 osób, a na studiach niestacjonarnych łącznie 806 osób.