logo politechnika krakowskaKończysz w tym roku studia I stopnia i myślisz o dalszej kontynuacji swojej edukacji? Chcesz rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać kluczowe kompetencje zawodowe? Jeśli tak, to na pewno zainteresuje Ciebie bogata oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej, która już dzisiaj zachęca do rejestracji na studia II stopnia!

Każdy kandydat na studia II stopnia na Politechnice Krakowskiej może zarejestrować się na nie więcej niż dwa wydziały, w obrębie których może wybrać specjalność podstawową i alternatywną na tym samym kierunku. Wybór drugiego wydziału PK wiąże się z koniecznością uiszczenia kolejnej opłaty rekrutacyjnej.

Co należy posiadać przed przystąpieniem do procesu rejestracji na studia: numer PESEL, dyplom ukończenia studiów I stopnia, kolorową fotografię do legitymacji studenckiej w formacie JPG o wymiarach 236x295 pikseli +/- 3 piksele. Jeśli jednak macie już w swoich portfelach legitymację Politechniki Krakowskiej, to zdjęcia nie musicie posiadać.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia przez wszystkich kandydatów. Brak danych w polu oznaczonym gwiazdką uniemożliwi przejście do kolejnego formularza rejestracji.

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 złotych musi zostać wniesiona na indywidualny numer konta bankowego, który zostanie przydzielony w trakcie dokonywania rejestracji. Ważne: numer konta należy zachować, gdyż będzie on służył do regulowania wszelkich opłat związanych z tokiem studiów, np. opłaty za studia niestacjonarne, opłaty za wydanie legitymacji, itd.

Podane w czasie rejestracji dane będą weryfikowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po złożeniu dokumentów przez kandydata.
Kandydaci, którzy brali udział w ubiegłorocznej rekrutacji, bądź są studentami lub absolwentami Politechniki Krakowskiej, proszeni są o edycję swoich danych.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, kandydaci na studia II stopnia po zarejestrowaniu się składają komplet wymaganych dokumentów w siedzibach odpowiednich komisji rekrutacyjnych w terminie:
20 stycznia – 10 lutego 2014 r. (Wydział Inżynierii Środowiska)
3 lutego – 13 lutego 2014 r. (Wydział Mechaniczny)
3 lutego – 14 lutego 2014 r. (pozostałe wydziały PK)

Autor: Miłosz Szkudlarski