logo politechnika krakowskaŚcisła współpraca uczelni ze środowiskiem biznesowym jest podstawą efektywnego i nowoczesnego kształcenia. Władze Politechniki Krakowskiej podpisały właśnie umowę partnerską z firmą Nokia Solutions and Networks. Porozumienie przewiduje udział NSW w organizowaniu praktyk i staży studenckich, kreowanie tematów prac dyplomowych na temat nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych oraz udział w działalności kół naukowych.

"Współpraca Politechniki z Nokia Solutions and Networks to ogromna szansa dla studentów, którzy już w trakcie studiów będą mieli dostęp do najnowszych technologii telekomunikacyjnych" - podkreśla prorektor do spraw nauki PK prof. Jan Kazior. "Wielu naszych studentów już w trakcie studiów otrzymuje oferty pracy w branży IT. Doświadczenie, zdobyte w trakcie praktyk i stażów w Nokia Solutions and Networks, jeszcze podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy" - ocenia prof. Kazior.

Zgodnie z umową, studenci Politechniki Krakowskiej będą mogli odbywać swoje obowiązkowe praktyki studenckie oraz staże w krakowskim oddziale Nokia Solutions and Networks. Umowa obejmuje także organizację zajęć dydaktycznych oraz szkoleń z udziałem ekspertów firmy. Przedsiębiorstwo będzie też wspomagać bieżącą działalność uczelnianych kół naukowych i wspierać organizację targów pracy. Absolwenci PK mogą korzystać z ofert zatrudnienia w centrach badawczo-rozwojowych NSN w Krakowie i Wrocławiu. Umowa przewiduje również partnerstwo przy realizacji innowacyjnych projektów, także finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

"Beneficjentami umowy z NSN będą także naukowcy. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do wzrostu innowacyjności naszej uczelni" - podkreśla prof. Jan Kazior.

Krzysztof Persona, dyrektor działu LTE w krakowskim oddziale Nokia Solutions and Networks wyjaśnia, że dzięki praktykom i stażom w firmie studenci PK mogą się rozwijać zawodowo. "Mamy nadzieję, że po studiach znaczna ich część wybierze oferty pracy u nas" – mówi Persona. "Mamy status centrum badawczo-rozwojowego i liczymy, że wspólnie ze studentami pełnymi twórczych pomysłów będziemy pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami" - dodaje.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce