politechnika białostockaPrzedstawiciele Guangdong Polytechnic Institute byli, w tym tygodniu, gośćmi Politechniki Białostockiej. Jest to jeden z kroków, które podjęły władze PB, żeby pozyskać studentów z Państwa Środka. Jaki będzie efekt tej współpracy?

Zagraniczni studenci niosą za sobą konkretne korzyści finansowe, dlatego władze Politechniki Białostockiej postanowiły poszerzyć ofertę edukacyjną swojej uczelni o studia w języku angielskim. - Goście zaprezentowali nam swoją uczelnię, na której kształci się blisko 12 tys. studentów. Byli zainteresowanie nawiązaniem współpracy z nami w sferze edukacji i zaproponowali podpisanie umowy - opisuje rektor PB prof. Lech Dzienis.

Dynamiczny rozwój ekonomiczno-społeczny Chin powoduje, iż znacząco wzrosło zapotrzebowanie na doskonale przygotowanych specjalistów z zakresu nowoczesnych technologii i ich wykorzystania na gruncie biznesowym. Rektor Politechniki Białostockiej w ubiegłym roku również gościł w Chinach z przedstawicielami Europejsko-Azjatyckiej Fundacji Edukacji Biznesowej.

- Podpisaliśmy umowy z trzema ośrodkami: Tianjin Chengjian University, Tianjin University of Science and Technology oraz Taizhou University. Obejmują one współpracę w sferze nauki i edukacji, czyli wymianę studentów i nauczycieli oraz działania naukowo-badawcze - informuje prof. Lech Dzienis.

Białostocka Politechnika nawiązała ponadto cenne kontanty z przedstawicielami innych uczelni, z którymi planuje wspólną realizację wielu projektów dydaktycznych. - Widzimy bardzo konkretne możliwości pozyskania studentów chińskich na płatne studia na Politechnice, zwłaszcza na drugi stopień, ponieważ wiele chińskich uczelni oferuje tylko studia pierwszego stopnia - komentuje rektor PB.

Źródło: bialystokonline.pl