politechnika gdańskaPolitechnika Gdańska rozpoczęła rekrutację na studia II stopnia. Kandydaci mają do wyboru 31 kierunków na studiach dziennych oraz 3 w trybie niestacjonarnym. Oferta jest zatem bardzo rozbudowana, a uczelnia zalicza się do grona najlepszych w Polsce. Wybieracie się na studia do Gdańska?

Politechnika Gdańska przygotowała dla swoich kandydatów 2835 miejsc na studiach stacjonarnych i 258 miejsc na niestacjonarnych. Z prezentancją uczelni oraz szczegółową ofertą edukacyjną można zapoznać się tutaj: http://www.uczelnie.net/studia-kierunki/3635-politechnika-gdanska

Ostateczny termin składania dokumentów mija 17 lutego 2014 roku. Wyjątek stanowi Wydział Architektury, na który możecie składać swoje aplikacje do 11 lutego. Przypominamy, że wraz z dokumentami aplikacyjnymi jesteście zobowiązani złożyć swoje portfolio.

Rekrutacja na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest wyłącznie w systemie elektronicznym eRekrutacja. Studia trwają od trzech do czterech semestrów i przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia Politechniki Gdańskiej lub innej uczelni o zbliżonym profilu kształcenia.

Nabór na studia odbywa się na podstawie średniej ocen z nauki na I stopniu, według listy rankingowej kandydatów. Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne wynosi 70 zł. Za udział w rekrutacji obowiązuje jednokrotna opłata rekrutacyjna – możecie zatem zapisać się na dowolną liczbę kierunków.