wszopJeśli planujecie podjęcie studiów niestacjonarnych w Katowicach, to na pewno zainteresuje Was informacja, iż Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy prowadzi do 28 lutego rekrutację zimową. Możecie zatem rozpocząć swoje studia już teraz!

W tym semestrze Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach prowadzi rekrutację na studia w trybie niestacjonarnym na następujących kierunkach:
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia licencjackie
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia inżynierskie
  • Zarządzanie i inżynieria produkcja – studia II stopnia
  • Zarządzanie – studia II stopnia

Wymagane dokumenty dla kandydatów na studia I stopnia:
- podpisany wniosek o przyjęcie na studia (Dokumenty do pobrania),
- uzupełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (rekrutacja on-line),
- kserokopia świadectwa dojrzałości (maturalnego) + oryginał do wglądu,
- dwa zdjęcia (kolorowe na jasnym tle, bez nakrycia głowy, 35x45 mm) oraz jedno w wersji elektronicznej w wysokiej rozdzielczości 300dpi (na CD),
- kserokopia obu stron dowodu osobistego + oryginał do wglądu,
- dowód wniesienia opłat.

Wymagane dokumenty dla kandydatów na studia II stopnia:
- podpisany wniosek o przyjęcie na studia (Dokumenty do pobrania),
- uzupełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (rekrutacja on-line),
- kserokopia świadectwa dojrzałości (maturalnego) + oryginał do wglądu,
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia + oryginał do wglądu,
- kserokopia suplementu do dyplomu lub karta przebiegu studiów (dotyczy kandydatów na kierunek Zarządzanie),
- dwa zdjęcia (kolorowe na jasnym tle, bez nakrycia głowy, 35x45 mm) oraz jedno w wersji elektronicznej w wysokiej rozdzielczości 300dpi (na CD),
- kserokopia obu stron dowodu osobistego + oryginał do wglądu,
- dowód wniesienia opłat.

Kompletne dokumenty można składać w Biurze Rekrutacji (pokój nr 13) do 28 lutego 2014 r.