gallusPrzyszłościowe kierunki, uznana kadra akademicka, własna, rozbudowana baza obiektów dydaktycznych to największe atuty Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Uczelnia prowadzi właśnie rekrutację zimową!

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach prowadzi aktualnie rekrutację na następujące kierunki:

Studia I stopnia - licencjackie
 • Zarządzanie
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Filologia hiszpańska
 • Filologia rosyjska

Studia II stopnia - magisterskie
 • Zarządzanie
 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Filologia rosyjska

Jak dostać się na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach?
 1. W pierwszym kroku należy zarejestrować się elektronicznie w zakładce Rejestracja on-line klikając w link wypełnij formularz
 2. Po utworzeniu konta internetowego należy złożyć osobiście dokumenty w Sekcji Informacji o Uczelni i Rekrutacji, która mieści się przy ul. Gallusa 12 w Katowicach.
Co należy posiadać, żeby dostać się na studia w Gallusie?
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia o wymiarach 35x45 mm,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 85zł,
w przypadku studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich) również:
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich),
 • kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu) lub ksero całego indeksu (tylko osoby posiadające dyplom lic. wydany przed rokiem 2005),
 • kserokopia dyplomu ukończenia kolegium (oryginał do wglądu) – dotyczy tylko kierunku Filologia, absolwenci Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych.