multi train2Doskonalenie form komunikacji, wsparcie działań dydaktycznych, nowe technologie, przepływ informacji... to tylko część istotnych elementów nowoczesnej Uczelni. W takim środowisku powstaje szansa na szybszy jej rozwój, a także zwiększenie efektywności pracy dydaktyków jak i studentów.

Zapraszamy do udziału w V edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb. Technologie wspierające organizację oraz działalność naukowo-dydaktyczną na Uczelni Wyższej”. Odbędzie się ona 27 maja w Krakowie. Wcześniej należy zgłosić swój udział na stronie konferencji.

Podczas konferencji głos zabiorą m.in.:
 • prof. dr hab. Maria-Jolanta Flis, Prorektor ds. rozwoju, Uniwersytet Jagielloński
 • Jarosław Łagoda, OPTeam SA.
  Wzrost bezpieczeństwa i usprawnienie funkcjonowania uczelni poprzez zastosowanie systemów kart elektronicznych z grupy OPTIcamp
 • dr Sebastian Kawczyński, Prezes Zarządu, Plagiat.pl
  Plagiat.pl - kompleksowe rozwiązania zapewniające skuteczność ochrony antyplagiatowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; algorytm systemu, procedury
 • Paweł Zawora i Artur Surówka, Uczelniane Centrum Informatyki, AGH Kraków
  Zintegrowany proces obsługi dziekanatu w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie
 
Tematy, które zostaną poruszone na konferencji to m.in.:

 • zarządzanie dziekanatem
 • systemy zabezpieczeń na uczelni
 • systemy antyplagiatowe
 • systemy kontroli dostępu
 • elektroniczna Legitymacja Studencka
 • elektroniczny obieg dokumentów i informacji
 • zastosowanie podpisu elektronicznego
 • bezpieczeństwo infrastruktury IT
 • ochrona danych osobowych
 • zarządzanie kapitałem ludzkim uczelni
 
Na konferencję zapraszamy przedstawicieli władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
 • Rektorów
 • Kanclerzy
 • Dziekanów
 • Dyrektorów/Kierowników oraz pracowników działów:
  - technicznych
  - administracyjnych
  - bezpieczeństwa
  - kadrowych
  - obsługi studentów/dziekanatów
  - centrum informatyki
Uczestnictwo w konferencji dla wyżej wymienionych osób jest całkowicie BEZPŁATNE. Udział w konferencji jest płatny tylko dla dostawców usług.

Patroni Honorowi:

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich