Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoPonad 950 mln zł zostanie przeznaczonych na tegoroczne podwyżki wynagrodzeń pracowników uczelni państwowych. Podwyżki dotyczą okresu od stycznia 2014 roku, a zatem będą one wypłacane z wyrównaniem. Rząd, zgodnie z przyjętym w 2013 r. planem, podniesie wynagrodzenia pracowników akademickich o 30 proc. do roku 2015.

Rok 2014 jest kolejnym okresem realizacji planu podwyżek dla pracowników uczelni publicznych. Rząd zamierza przeznaczyć na ten cel 950 mln zł. Znacząca część środków – 776 mln zł – trafić ma do pracowników uczelni, które nadzorowane są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podział środków dokonywany będzie przez władze uczelni po uprzedniej konsultacji ze związkami zawodowymi.

W latach 2013–2015 rząd zagwarantował wzrost przeciętnych wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych o 30 proc. Oznacza to, że co roku ich płaca wzrośnie średnio o 9,14 proc. Projekt będzie kosztował budżet państwa ponad 5,8 mld zł.
Więcej informacji na temat przeprowadzanych reform w sektorze szkolnictwa wyższego znajdziecie tutaj: Studia.net – Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego