Polska i UkrainaKonferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich postanowiła rozszerzyć zakres współpracy z uczelniami ukraińskimi i podpisała porozumienie ze Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy. Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska, zapowiedziała nową inicjatywę, której celem będzie dalsze zacieśnianie współpracy badawczej obu krajów.

Chciałabym, by wkrótce polskie Narodowe Centrum Nauki, agencja finansująca badania podstawowe, ogłosiło polsko-ukraiński program badawczy. Podobny program uruchomiliśmy z Niemcami i znakomicie się sprawdza – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Minister nauki w swoim wystąpieniu podkreślała rolę dyplomacji „miękkich" rozwiązań. – Polska przy wsparciu Szwecji pięć lat temu przekonała UE, że polityka Partnerstwa Wschodniego ma głęboki sens. Dzisiejsza umowa świadczy o tym, że naukowa dyplomacja może osiągnąć szczególnie dużo – dodała minister nauki.

W trakcie spotkania, które odbyło się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, umowę o współpracy podpisali przewodniczący KRASP, prof. Wiesław Banyś oraz prof. Leonid V. Huberski, przewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukrainy. – Chcemy włączać naszych ukraińskich partnerów do programów europejskich, określać wspólne projekty badawcze. Będziemy się dzielić naszymi doświadczeniami – zaznaczył prof. Wiesław Banyś.

Prof. Leonid V. Huberski podziękował jednocześnie Polakom za okazane przez nich wsparcie i solidarność z Ukrainą: – Obecnie 20 ukraińskich uniwersytetów współpracuje z polskimi. Cenimy sobie doświadczenie i autorytet polskich uczelni w Europie i będziemy umacniać tę współpracę

Podpisane porozumienie ma na celu zwiększenie mobilności akademickiej, powiększenie wymiany zarówno studenckiej, jak i naukowej oraz wspólne realizowanie projektów badawczych.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego