Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieW Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie trwa międzynarodowy kongres Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników, czyli IEEE Region 8 Student and Young Professional Congress.

Polska uczelnia po raz pierwszy jest organizatorem tego prestiżowego kongresu, będącego jednocześnie jednym z największych i najważniejszych wydarzeń w AGH w ostatnich latach. Od 6 do 10 sierpnia bierze w nim udział ok. 500 osób z Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu (Region 8), m.in. studenci, doktoranci kierunków technicznych, przedstawiciele ośrodków naukowych.

Spotkanie jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń naukowych w dziedzinach związanych z elektroniką i elektryką oraz nawiązania międzynarodowej współpracy. W trakcie pięciodniowego kongresu odbędą się sesje plenarne prowadzone przez wybitnych ekspertów branżowych oraz naukowców, warsztaty techniczne i umiejętności miękkich. Uczestnicy będą mieli ponadto okazję, żeby zwiedzić lokalne przedsiębiorstwa i poznać innowacyjne badania i technologie wykorzystywane w kilku przodujących laboratoriach w AGH.

- To jest wielkie międzynarodowe spotkanie młodych ludzi nauki i techniki - powiedział na Wawelu, podczas uroczystego otwarcia kongresu, dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW. W uroczystości wzięli też udział m.in. prorektor ds. nauki AGH prof. Zbigniew Kąkol, dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Leszek Grabarczyk, przewodnicząca Rady CERN prof. Agnieszka Zalewska, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, a także przedstawiciele IEEE.

IEEE Region 8 Student & Young Professional Congress to wydarzenie organizowane przez IEEE co 2 lata (ostatnio w 2012 roku w Madrycie). Polską kandydaturę w konkursie na gospodarza tej konferencji zgłosili studenci z AGH-UST Krakow Student Branch. Decyzję o przyznaniu AGH roli organizatora tego spotkania podjęły w sierpniu 2013 r. władze IEEE. Polska ze swoją ofertą pokonała rywali, m.in. Turcję, Egipt i Chorwację. - Poza najważniejszą, merytoryczną częścią Kongresu, chcieliśmy zadbać również o to, by pokazać uczestnikom piękno i dziedzictwo Małopolski, dlatego sesje i wydarzenia towarzyszące odbywać się będą nie tylko w AGH, lecz także na Wawelu, w Kopalni Soli "Wieliczka" i na Kopcu Kościuszki – informuje Łukasz Wzorek, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu.

Szczegółowy program wydarzenia: www.sypkrakow.pl.