Trwa rekrutacja na UTH w RadomiuUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny przedłużył do końca września rekrutację uzupełniającą na studia stacjonarne. Osoby zainteresowane podjęciem studiów niestacjonarnych mają natomiast czas do 15 października.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu jest wyższą szkołą akademicką prowadzącą kształcenie o profilu techniczno-humanistycznym.

W ramach UTH funkcjonuje 5 wydziałów technicznych:  Mechaniczny, Transportu i Elektrotechniki, Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Informatyki i Matematyki oraz 4 wydziały o profilu nietechnicznym: Ekonomiczny, Sztuki, Filologiczno-Pedagogiczny i Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej.

Tegoroczni kandydaci na studia mogą nadal podjąć naukę na perspektywicznych kierunkach studiów m.in.:
 • bezpieczeństwo i higiena pracy (I stopnia),
 • grafika (I i II stopnia),
 • malarstwo (I stopnia),
 • sztuka mediów i edukacja wizualna (I i II stopnia),
 • elektronika i telekomunikacja (I stopnia),
 • towaroznawstwo (II stopnia),
 • mechanika i budowa maszyn (II stopnia),
 • matematyka (II stopnia),
 • elektrotechnika (II stopnia),
 • transport (II stopnia),
 • praca socjalna (I stopnia),
 • prawo w działalności gospodarczej (I stopnia).
 • logistyka (I stopnia),
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii (I stopnia),
 • zielone technologie (I stopnia).

Dwa ostatnie kierunki z powyższej listy to tegoroczne nowości w ofercie edukacyjnej UTH.