multitrainWładze uczelni wciąż zadają sobie te pytania:
Czy wiemy co nowego w świecie systemów antyplagiatowych? Jakie zapotrzebowania trzeba spełnić, by usprawnić działanie poszczególnych sektorów uczelni? Jakie technologie trzeba wdrożyć, by podnieść jakość zabezpieczeń infrastruktury IT oraz platform internetowych?

Aby odpowiedzieć Państwu na te i wiele innych zagadnień - zapraszamy na konferencję:
„Uczelnia na miarę potrzeb. Technologie wspierające organizację oraz działalność naukowo-dydaktyczną na Uczelni Wyższej." Odbędzie się ona w Warszawie, 25 listopada 2014 r.

Podczas konferencji głos zabiorą m.in.:
 • Artur Kania, OPTeam SA
 • „System Obiegu Dokumentów OPTiRCM jako narzędzie wspomagające procedurę weryfikacji pracy dyplomowej"
 • Arcus Systemy Informatyczne S.A.
 • „Zastosowanie technologii VDI do budowy infrastruktury informatycznej na uczelni"
 • dr Jacek Urbaniec, Pełnomocnik Rektora UJ ds. e-nauczania, Uniwersytet Jagielloński
 • „MOOC - nowe szaty edukacji?"

Podczas konferencji porozmawiamy na następujące tematy:
 • zarządzanie dziekanatem
 • systemy zabezpieczeń na uczelni
 • systemy antyplagiatowe
 • e-learning
 • elektroniczna Legitymacja Studencka
 • elektroniczny obieg dokumentów i informacji
 • zastosowanie podpisu elektronicznego
 • bezpieczeństwo infrastruktury IT
 • ochrona danych osobowych
 • zarządzanie kapitałem ludzkim uczelni
 
Na konferencję zapraszamy:
 • Przedstawicieli władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych
 • Rektorów
 • Kanclerzy
 • Dziekanów
 • Dyrektorów/Kierowników działów:
- technicznych
- administracyjnych
- bezpieczeństwa
- kadrowych
- obsługi studentów/dziekanatów
- centrum informatyki

Patroni Honorowi Konferencji
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli uczelni
Zarejestruj się

Kontakt z organizatorem:
Agnieszka Różnicka
Koordynator Projektu
tel. +48 721 729 134 / fax. (0-22) 244 25 37
[email protected]