Nowy Wydział na Politechnice Wrocławskiej15 września rozpoczął działalność Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej. W najbliższej przyszłości na Wydziale Matematyki będą działać dwie katedry: Katedra Matematyki i Katedra Matematyki Stosowanej. Nowy Wydział to ponad 600 studentów oraz 101 pracowników – w tym 86 nauczycieli akademickich.

- Będziemy przede wszystkim kształcili z innowacyjnej matematyki, budowanej pod konkretne potrzeby „klienta” – mówi prof. Aleksander Weron z Wydziału Matematyki oraz jednocześnie dyrektor Centrum im. Hugona Steinhausa. - Jeśli ktoś jest zainteresowany innowacyjnymi rozwiązaniami matematycznymi dla przemysłu, sektora finansowego, medycyny czy biologii molekularnej, to tu znajdzie swoje miejsce. Uniwersalne metody matematyczne pomagają bowiem w rozwiązywaniu wielu spraw. Za ich pomocą łatwiej będzie dostrzec zarówno strukturę problemu, jak i jego złożoność – tłumaczy prof. Aleksander Weron.

Nowy wydział ma już swój logotyp, oparty na fraktalnym trójkącie Sierpińskiego oraz łańcuch dziekański. W nomenklaturze uczelni otrzymał skrót W13. Siedziba dziekanatu znajduje się na pierwszym piętrze budynku A-1, w pokoju 253. Natomiast pracownicy wydziału będą zajmować cały budynek C-11 (ul. Z. Janiszewskiego 14a). Dodatkowe sale wykładowe oraz pomieszczenia laboratoryjne znajdują się w bud. A-1, C-4 i D-1.

Wydział Matematyki prowadzić będzie kształcenie na dwóch kierunkach studiów I stopnia: Matematyce (studia licencjackie) i Matematyce Stosowanej (studia inżynierskie) oraz w ramach czterosemestralnych studiów II stopnia na kierunku Matematyka.

W lutym 2016 r. uruchomione zostaną ponadto trzysemestralne studia II stopnia na kierunku Matematyka Stosowana, prowadzone wyłącznie w języku angielskim, w ramach European Consortium Mathematics for Industry (ECMI).

Wydział Matematyki został wyodrębniony z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki. Jego kadrę stanowią pracownicy dotychczasowej Katedry Matematyki (wcześniej Instytutu Matematyki i Informatyki). Nad sprawnym przygotowaniem nowej jednostki do samodzielnego działania czuwa Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Wydziału Matematyki doc. Janusz Górniak. - Dla naszych pracowników, i przede wszystkim, studentów zmiana będzie zupełnie nieodczuwalna - zapewnia doc. Janusz Górniak. - Wszyscy studenci WPPT, studiujący dotychczas na kierunku Matematyka lub Matematyka Stosowana, stają się studentami nowego wydziału.

Nazwisko dziekana oraz członków Rady Wydziału poznamy w połowie października, a prodziekanów nieco później. - Po ukonstytuowaniu się władz wystąpimy do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeniesienie dotychczasowych uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie matematyka - tłumaczy doc. Janusz Górniak.