lazarski noweUczniowie szkół ponadgimnazjalnych znów wezmą udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie wiedzy o prawach i wolnościach obywatelskich. Jej cel to wzrost świadomości i kultury prawnej wśród młodzieży – zaznaczają Organizatorzy z Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zarówno liceów, jak i techników. Jej celem jest kształtowanie postaw i kompetencji obywatelskich oraz podnoszenie świadomości i rozwijanie kultury prawnej wśród młodzieży.

Chcemy przygotować młodych ludzi do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Mamy nadzieję, że Olimpiada zainspiruje ich do działań, sprawdzonych w społecznościach o dłuższej tradycji obywatelskiej niż nasza. Zachęcamy uczniów do samodzielnego zdobywania oraz rozwijania wiedzy o społeczeństwie i zasadach prawnych. Jesteśmy zdania, że to właśnie młode pokolenie stanowi przyszłość Europy i będzie miało istotny wkład w budowanie wspólnoty europejskiej i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego – mówi dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. – Czekamy na Was. Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów – zachęca.

Trójka finalistów wyjedzie do instytucji unijnych w stolicach europejskich, takich jak Bruksela, Luksemburg i Strasburg. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę, a także będą mieć niepowtarzalną szansę na poznanie rówieśników z całej Polski, o takich jak oni zainteresowaniach.

Przyjęta formuła ma również na celu stworzenie możliwości zdrowego współzawodnictwa oraz sprzyjanie rozwojowi uzdolnionych uczniów. Olimpijczycy zwykle bardzo dobrze sprawdzają się później w roli studentów, po ukończeniu nauki zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i wysokiej klasy specjalistów, a także są aktywnymi uczestnikami życia publicznego – zwraca uwagę dr Mieczysław Błoński.

Olimpiada będzie przebiegać w trzech etapach. Pierwszy, to eliminacje szkolne, które mają charakter testu pisemnego. Odbędą się w każdej z zainteresowanych szkół. W kolejnych etapach uczestnicy rozwiązują testy pisemne oraz zadania otwarte. Etap drugi obejmuje eliminacje okręgowe, które będą miały miejsce we wskazanych placówkach znajdujących się w miastach wojewódzkich. Finaliści z najwyższą liczbą punktów przechodzą do trzeciego etapu, który odbędzie się na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
 
olimpiada prawnicza plakat 

Zgłoszenia uczestników
 
Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się za pomocą formularza on-line zamieszczonego na stronie. Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenia mailowe, wpisując w tytule "Zgłoszenie" na adres: [email protected] Prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu oraz adresu szkoły.

Pomoce dydaktyczne i akty prawne, zgodnie z zakresem merytorycznym Olimpiady, znajdują się na dedykowanej platformie internetowej. Szczegółowe informacje na stronie olimpiada.lazarski.pl.