klawiaturaSiódma już edycja wydarzenia "Uczelnia na miarę potrzeb. Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego" odbędzie się w Warszawie. Udział w bezpłatnej konferencji polecamy przedstawicielom uczelni publicznych i niepublicznych.

Konferencja odbędzie się 24 listopada w GoldenFloor Plaza - Millennium Plaza w Warszawie. Główne zagadnienia, które zostaną poruszone, to:
 • Jak reklamować uczelnie?
 • Jak poradzić sobie z kryzysem komunikacyjnym na uczelni - w dobie niżu demograficznego?
 • Jak zadbać o studenta z zagranicy?
 • Jak pozyskać i komunikować się z "Klientem" - studentem?
 • Co to znaczy nowoczesne metody kształcenia?
 • Jak przechowywać dane wykorzystując pieniądze unijne?
 • Z jakimi problemami borykają się polskie uczelnie?
 • Czy szkolnictwo wyższe można porównywać do działalności biznesowej?

Podczas konferencji zostanie również omówione, jak systemy informatyczne wspomagają procesy wewnętrzne uczelni:
 • zarządzanie dziekanatem
 • systemy zabezpieczeń na uczelni
 • systemy antyplagiatowe
 • systemy kontroli dostępu
 • elektroniczna Legitymacja Studencka
 • elektroniczny obieg dokumentów i informacji
 • zastosowanie podpisu elektronicznego
 • bezpieczeństwo infrastruktury IT
 • ochrona danych osobowych
 • zarządzanie kapitałem ludzkim uczelni
 
Zaproszeni eksperci:
 • Jacek Uroda, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Tomasz Madejek, Dyrektor Działu IT, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
 • mgr inż. Paweł Lubomski - Zastępca dyrektora ds. rozwoju systemów informatycznych, Politechnika Gdańska
 • dr Marek Zimnak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich
 • Łukasz Golenia - kierownik działu IT, Collegium Civitas
 • Partnerzy konferencji: Canon, Intel, Microsoft, Euroimpex
 
Strona konferencji
Rejestracja