WSIiZ z prawem do nadawania stopnia doktora nauk społecznychWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała, jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce, uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. To wielki sukces i powód do dumy – mówi prof. Tadeusz Pomianek, Rektor WSIiZ – i znakomity początek obchodów roku jubileuszowego – dodaje.

Dzięki decyzji o przyznaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora rzeszowska uczelnia zyskała status uczelni akademickiej. Tym samym WSIiZ jest jedną z czterech uczelni w kraju, które mogą prowadzić seminaria doktorskie i przeprowadzać przewody doktorskie w zakresie nauk o mediach.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zatrudnia i współpracuje z kilkunastoma znakomitymi medioznawcami. Seminaria prowadzone będą przez wybitnych specjalistów z dziedziny mediów i nowych mediów. Prof. Tomasz Goban-Klas, prof. Sławomir Gawroński, czy prof. Mark W. Bannatyne z Purdue Institute w USA to doświadczeni wykładowcy i wybitni akademicy. Pod ich opieką mają szansę powstać wartościowe dysertacje.

O nowej dyscyplinie naukowej i jej znaczeniu postanowiliśmy porozmawiać z cenionym medioznawcą, prof. Tomaszem Gobanem-Klasem.

Panie profesorze, czym właściwie są nauki o mediach?
Nauki o mediach zajmują się analizą środków komunikowania, czyli porozumiewania się ludzi. Wśród tych środków możemy wymienić starsze (jak prasa, radio i telewizja, a także telefon tradycyjny), nowsze (jak telefon komórkowy, fotografia cyfrowa, gry komputerowe), oraz najnowsze (jak internet i jego aplikacje, w tym takie jak Facebook, YouTube, i wiele innych). Poza tym nauki o mediach badają szeroko rozumiane społeczeństwo informatyczne, czyli oparte o zasoby informacyjne i ich wykorzystanie.

W jaki sposób? Na czym się skupiają?
Analizują kompetencje ludzi w zakresie używania technik informacyjno-komunikacyjnych, dostępu do Internetu. Nie pomijają również analizy tradycyjnych, tzw. masowych mediów, jak prasa i dziennikarstwo, radio i telewizja, które nadal są dominującymi środkami przekazywania informacji, reklamy, rozrywki. Środki komunikowania i ich narzędzia, jak smartfon, rozwijają się niezwykle szybko, dając wielkie możliwości w gromadzeniu, przetwarzaniu, przesyłaniu informacji, ale także tworząc wiele zagrożeń dla życia indywidualnego i społecznego.

Czy mógłby Pan Profesor podać jakiś przykład?
Dobrym przykładem jest Wikipedia. To znakomite źródło informacji dla studentów, ale jednocześnie często oferuje wiedzę powierzchowną, a niekiedy i fałszywą.

Czy nauki o mediach są Pana zdaniem potrzebne?
Nauki o mediach są niezbędne dla zrozumienia i doskonalenia wszystkich sektorów współczesnego społeczeństwa. Tak narodowego, jak i globalnego, światowego, a więc polityki, gospodarki i handlu, finansów, kultury, edukacji, a także rozrywki i zabawy. Pogłębiona analiza w każdej z dziedzin nauk społecznych musi zatem zawierać elementy nauk o komunikowaniu i mediach. To dziedzina mająca ogromne znaczenie również z uwagi na podstawową rolę jaką komunikowanie odgrywa w życiu ludzkim i społecznym, a także przemiany jego form związane z pojawianiem się i powszechnym użytkowaniem coraz to doskonalszych - w sensie szybkości i zasięgu działania, wszechstronności, itd. - środków i narzędzi komunikowania.