60-lecie nauk o zarządzaniu w Politechnice PoznańskiejWydział Inżynierii Zarządzania świętuje w tym roku Jubileusz „60-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Poznańskiej”. Uroczystość odbędzie się 18 listopada 2015 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2 w Auli Magna. Jubileusz powiązany jest z X Konferencją „Oszczędność i efektywność – współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji”.

Z formalnego punktu widzenia za początek inżynierii zarządzania w Politechnice Poznańskiej można uznać rok 1955, kiedy to w wyniku inicjatywy profesora Teobalda Olejnika w programie nauczania wydzielony został inżynierski obszar ekonomiczno-organizacyjny. Konsekwencją zachodzących wówczas zmian merytorycznych w zakresie kształcenia było utworzenie w strukturach Wydziału Budowy Maszyn, najpierw zakładu, potem katedry, a następnie Instytutu Organizacji i Zarządzania - protoplasty Instytutu Inżynierii Zarządzania i istniejącego od lat pięciu, nowego, Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Wskazane zmiany organizacyjne ściśle wiązały się z działaniami grona charakterystycznych postaci PP, ukierunkowanymi na doskonalenie inżynierskiego podejście do zarządzania. Przez 60 lat w Politechnice Poznańskiej kontynuowano nauczanie inżynierów organizacji i zarządzania, zainicjowane w latach 20. XX wieku w Politechnikach: Warszawskiej i Lwowskiej przez Karola Adamieckiego, Zygmunta Rytla, Edwina Hauswalda, Piotra Drzewieckiego i Stanisława Bieńkowskiego.

W trakcie uroczystości Społeczność Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej pragnie pokazać efekty działań charakterystycznych postaci związanych z 60-letnią historią nauk o zarządzaniu w PP.

Ze względu na to, iż Jubileusz jest poświęcony korzeniom, historii i współczesnym działaniom Wydziału jest okazją do uhonorowania osób i instytucji medalami „Zasłużony dla Politechniki Poznańskiej” oraz wręczenia listów gratulacyjnych pracownikom wyróżnionym nagrodą Rektora.

Aktualnie dydaktyka i badania naukowe na Wydziale Inżynierii Zarządzania realizowane są w sześciu Katedrach: Zarządzania Produkcją i Logistyki, Ergonomii i Inżynierii Jakości, Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Nauk Ekonomicznych, Zarządzania i Systemów Informatycznych, Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie. W ofercie kształcenia Wydziału, znajduje się również szereg Studiów Podyplomowych.

Działania naukowe WIZ koncentrują się na: zmianach w systemach oraz strukturach zarządzania produkcją i logistyką, badaniach typu foresight, społecznych kontekstach komunikowania się i kompetencjach w organizacjach, badaniach i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i ergonomicznych, zmianach w strukturach, systemach i narzędziach zarządzania, badaniu ekonomicznych problemów polskiej gospodarki, a także modernizacji zarządzania publicznego.

Studenci WIZ działają w ramach licznych kół naukowych, studenckich organizacji kulturalnych i sportowych. Jest to dobra droga do ćwiczenia nie tylko pracy zespołowej, ale również "obycia organizacyjnego". Na wydziale działają Studenckie Koła Naukowe: Enactus, Progress, Koło Naukowe Logistyka, Makler, Koło Naukowe Ergonomii, Studenckie Koło Doskonalenia Procesów, Centrum Promocji Inżynierów, Stowarzyszenie Przyszłych Doradców i Menedżerów 'Cognitis'.

Jubileusz „60-lecia nauk o zarządzaniu w Politechnice Poznańskiej” odbywa się:
pod patronatem honorowym:
JM Rektora Politechniki Poznańskiej, Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania, Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Oddziału Polskiego Towarzystwo Ekonomicznego w Poznaniu, Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Poznaniu, Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
pod patronatem medialnym:
WTK, epoznan.pl, studia.net, uczelnie.net, Radio Afera,
przy wsparciu finansowym:
ATANER Sp. zo. o., MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. zo. o., AVANTI-TOOLS Sp. zo. o., POZNAŃSKI BANK SGB, MAŁKOWSKI MARTECH S.A., SOLARIS BUS & COACH S.A., VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A.

Zainteresowanych szczegółami uroczystości zapraszamy na stronę internetową: jubileusz.fem.put.poznan.pl