Otwarto Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej19 listopada 2015 roku miało miejsce oficjalne otwarcie nowoczesnego Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, w którym prowadzone prace o charakterze badawczo-rozwojowym na rzecz gospodarki i administracji państwowej. Ośrodek będzie ponadto odpowiedzialny za transfer technologii, współpracę nauki z biznesem i zarządzanie technologiami.

Naukowcy i badacze z Politechniki Warszawskiej będą mogli korzystać z nowoczesnych laboratoriów Centrum w celu nawiązania współpracy z sektorem przedsiębiorczości technologicznej. Zadaniem CZIiTT będzie zapewnienie im niezbędnego wsparcia w zakresie komercjalizacji ich prac, oceny potencjału biznesowego projektów naukowych oraz pozyskiwanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz inwestorów, którzy byliby zainteresowani osiągnięciami pracowników naukowych uczelni.

Ośrodek zapewnia ponadto przestrzeń do pracy kreatywnej dla studentów, doktorantów i młodych naukowców. W Dziale Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców (DRIMN) koła naukowe będą mogły realizować swoje interdyscyplinarne projekty o charakterze badawczo-naukowym.

W Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej funkcjonować będzie Inkubator Innowacyjności, który wesprze aktywność studentów i doktorantów PW oraz początkujących przedsiębiorców, którzy będą chciały oferować produkty lub usługi powstałe w wyniku wdrożenia nowych technologii.

W trakcie uroczystego otwarcia działalności CZIiTT, podpisano także porozumienie o współpracy między Centrum a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, które przyczynić się ma do realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a sferą badawczo-rozwojową, wspólnych działań informacyjnych i wizerunkowych, a także realizowania prac badawczych, analiz oraz ekspertyz w zakresie rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej znajduje się przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie. Na ok. 12 tys. metrów kwadratowych powierzchni prace może prowadzić około 200 osób. Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 75 mln zł.
 
Otwarto Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego