wsiie lublin7 kwietnia 2016 r. na terenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie zostały wręczone nagrody dla zwycięzców czwartej edycji Konkursu "Lider Innowacji" i Projektu "Szkoła Innowacji". Główne cele Konkursu to wyróżnienie i promowanie szkół nowoczesnych, innowacyjnych, wspierających edukację praktyczną, dbających o przyszłość swoich absolwentów.

Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Dotychczas, podczas trzech edycji Konkursu, uhonorowano 49 szkół z Lubelszczyzny. 19 szkół otrzymało certyfikat dwukrotnie, a 13 – trzykrotnie. W 2016 roku do tego grona dołączyło kolejnych 28 szkół.

szkola innowacji4

Certyfikat Szkoła Innowacji jest poświadczeniem, że jednostka edukacyjna dokłada wszelkich starań, aby kształcić na jak najwyższym poziomie – kształtować postawy przedsiębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność i kreuje najlepsze wzorce w dziedzinie edukacji.

szkola innowacji1

Najlepsze Szkoły, Dyrektorzy, Nauczyciele, szkolne biblioteki i najciekawsze inicjatywy oraz Uczniowie mający szczególne osiągnięcia w dążeniu do tych celów zostali dodatkowo uhonorowani tytułem "Lider Innowacji".

szkola innowacji2

Promując wysoki poziom edukacji, organizator również zachowuje najwyższą jakość oceny szkół. Nad przebiegiem procesu certyfikacji czuwa Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, władz samorządowych, Kuratorium Oświaty, szkół oraz mediów. Organizatorem Konkursu "Lider Innowacji" i Projektu "Szkoła Innowacji" jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

szkola innowacji3

Przedsięwzięciu od początku patronują Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Lubelski Kurator Oświaty. Partnerem głównym tegorocznej edycji projektu jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o., a nagrody dla laureatów ufundowali: PGE Dystrybucja S.A., MPK Lublin, PKO Bank Polski S.A. oraz Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia Wschód” S.A.

Uroczysta gala czwartej edycji Konkursu odbyła się 7 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Laureaci Konkursu "Lider Innowacji" i Projektu "Szkoła Innowacji" 2016

Kategoria: Szkoła – lider innowacji
Tytuł: III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej

Wyróżnienia
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
 • Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

Kategoria: Dyrektor – lider innowacji

Tytuł: Elżbieta Sękowska (Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie)

Wyróżnienia
 • Monika Wrona (XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie)
 • Grzegorz Lech (III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej)

Kategoria: Nauczyciel – lider innowacji

Tytuł: Leszek Bober (Zespół Szkól Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim)

Wyróżnienia
 • Krzysztof Litwiniuk (Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju)
 • Edyta Lewtak (Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie)

Kategoria: Innowacyjna inicjatywa

Tytuł: Ogólnopolski Festiwal Herbertowski (XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie)

Wyróżnienia
 • 90-lecie złotego w szkole Grabskiego (Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie)
 • Korona Polskiego Wychowania – program edukacji obywatelskiej młodzieży (Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie)

Kategoria: Uczeń – lider innowacji

Tytuł: Dawid Antończak (Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie)

Wyróżnienia
 • Patrycja Gliwka (III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej)
 • Mateusz Szczygieł (I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego)

Kategoria: Innowacyjna biblioteka

Tytuł: Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

Wyróżnienia
 • Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
 • Zespół Szkół Elektronicznych


Certyfikat "Szkoła Innowacji" otrzymali:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku
2. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
3. Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
4. XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
5. Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
6. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
7. Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie
8. Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym
9. Zespół Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim
10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu
11. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
12. Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
13. IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie
14. XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
15. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie
16. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Majora Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
17. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu
18. IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
19. Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie
20. Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie im. 24 Pułku Artylerii Pancernej
21. Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
22. Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej w Komarówce Podlaskiej
23. Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
24. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
25. Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
26. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 Specjalna dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim
27. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
28. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu