fundacja fulbrightaWarsztaty Study Abroad. Partnerships between Polish and American Universities in Practice to organizowana po raz pierwszy inicjatywa, której celem jest wypracowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy z uczelniami amerykańskimi, zwiększenie mobilności studentów i pracowników naukowych między Polską i USA.

Konferencja i warsztaty odbędą się 20 kwietnia w Warszawie. Inicjatorem i organizatorem jest Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta i Centrum EducationUSA we współpracy z Ambasadą USA. Uczestnicy warsztatów wymienią się doświadczeniami w zakresie współpracy międzynarodowej i nawiążą partnerskie kontakty z uczelniami amerykańskimi.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Udział w warsztatach biorą pracownicy polskich uczelni odpowiedzialnych za procesy umiędzynarodowienia, a także przedstawiciele uczelni amerykańskich.

Więcej informacjio warsztatach: http://fulbright.edu.pl/studyabroad