Powstanie Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimOd roku akademickiego 2016/2017 działalność rozpocznie Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent RP Andrzej Duda. Akademia zastąpi działającą w tym mieście Państwową Wyższą Szkołę Zawodową.

Akademia w Gorzowie Wielkopolskim zacznie oficjalnie funkcjonować w dniu 1 września 2016 r. Akademia przejmie wszelkie prawa i zobowiązania działającej w tym mieście Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, a pracownicy i studenci PWSZ będą pracowali i studiowali w Akademii. Podstawowym kierunkiem działalności nowej uczelni będzie kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Podczas prac legislacyjnych posłowie i senatorowie zwracali uwagę, że na razie PWSZ nie spełnia wszystkich warunków do nadania jej statusu akademii: nie może bowiem nadawać stopnia doktora w dwóch dyscyplinach naukowych. Akademii ma zatem trzy lata na dostosowanie liczby posiadanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora.

"W Gorzowie próby utworzenia Akademii trwały wiele lat. To nie są wyłącznie ambicje uczelni, środowisk samorządowych, gospodarczych. Postrzegamy powołanie Akademii gorzowskiej jako lubuską rację stanu, w ważnym miejscu: na pograniczu polsko-niemieckim, gdzie ta akademickość nie jest zaznaczona tak mocno jak w innych regionach. Utworzona Akademia będzie służyła rozwojowi gospodarki, nauki i kultury, a przede wszystkim umożliwi edukację młodzieży w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i technicznych" - mówiła w Sejmie podczas prac legislacyjnych posłanka PiS, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko podkreślił, że podstawowym powodem przekształcenia PWSZ w Akademię jest konsolidacja tej szkoły wyższej z zamiejscowym wydziałem Akademii Wychowania Fizycznego.

"Przekształcenie ułatwi konsolidację szkół wyższych Gorzowa i pozwoli utworzyć jedną, silniejszą niż do tej pory jednostkę" - mówił.

Wiceminister przekonywał ponadto, że ustawa jest neutralna pod względem skutków finansowych.

"Dotacja dla szkół jest naliczana według skomplikowanego algorytmu i akurat nazwa szkoły nie ma istotnego znaczenia" - powiedział Bobko.

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. powołano 17 lat temu na bazie działającego w tym mieście od 1992 r. Zespołu Kolegiów Nauczycielskich. Uczelnia prowadzi kształcenie na czterech wydziałach: Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomicznym, Humanistycznym, Technicznym. Ukończyło ją blisko 16 tys. absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych.


Źródło: PAP - Nauka w Polsce