Konferencja Rektorów Uczelni PedagogicznychW poniedziałek, 13 czerwca 2016 r., w Sali Senackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyła się jubileuszowa Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych, w trakcie której Rektor elekt prof. dr hab. Kazimierz Karolczak został wybrany nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych. Gościem honorowym obrad była Minister Edukacji Anna Zalewska oraz Piotr Dardziński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa.

Zgodnie z wieloletnią tradycją na obrady przybyli przedstawiciele władz uczelni pedagogicznych z całej Polski. Uczestnicy konferencji dyskutowali o reformie oświaty oraz potrzebie zmian w systemie kształcenia nauczycieli w Polsce.

Prezydium Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych wybrało nowe Władze na najbliższą kadencję. Przewodniczącym został prof. dr hab. Kazimierz Karolczak - rektor elekt Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wiceprzewodniczącym prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski - rektor elekt Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Profesor Kazimierz Karolczak w swojej pracy naukowej koncentruje na strukturach społecznych XIX stulecia, szczególnie mieszczaństwa i ziemiaństwa. Publikowane przez niego wyniki ustaleń naukowych obejmują studia nad dziejami Krakowa i Lwowa, parlamentaryzmu i ziemiaństwa galicyjskiego, arystokracji, regionalistyki i biografistyki. Jest autorem, współautorem i redaktorem kilkunastu książek, oraz około 150 artykułów naukowych, popularnonaukowych i recenzji. Ważne miejsce w jego dorobku zajmują też syntezy popularnonaukowe (współautorstwo Wielkiej Historii Polski, t. V-VII, Kraków 1998-1999) oraz reportaże. Inicjował i (do 2016 r.) zorganizował we współpracy z Uniwersytetem Lwowskim (w Krakowie i Lwowie) 12 międzynarodowych konferencji naukowych "Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura". Jest członkiem wielu gremiów naukowych - m.in. Komitetu Nauk Historycznych PAN, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych. Zajmuje się popularyzacją wiedzy historycznej.

Rektor elekt Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie prof. Stefan Kwiatkowski, nowy wiceprzewodniczący KRUP, jest pedagogiem i nauczycielem akademickim. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu kształcenia informatycznego i zawodowego oraz technologii kształcenia. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, gdzie również uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Habilitował się w 1989 zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych otrzymał w 1994 r.

Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych została utworzona w 1991 r. z inicjatywy ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Przez lata funkcję przewodniczącego Konferencji pełnił JM Rektor UP prof. Michał Śliwa. Obecnie przewodniczącym KRUP jest rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie prof. Jan Łaszczyk.