banner cpi Już 6 i 7 września w Warszawie odbędzie się szkolenie organizowane przez Centrum Promocji Informatyki „POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016” na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Podczas spotkania zostaną przedstawione takie zagadnienia jak zasady obliczania dochodu w rodzinie oraz stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zagadnienia z zakresu przyznawania zapomóg i stypendiów

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o osobach rozpoczynających pracę bezpośrednio związaną z przyznawaniem stypendiów i zapomóg oraz pracownikach, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Problematyka pomocy materialnej dla studentów i doktorantów jest złożona. Przepisy są sformułowane w taki sposób, że ich wykładnia i zastosowanie nastręczają wielu trudności. Stąd też liczne skargi studentów i doktorantów do sądów administracyjnych. Celem szkolenia jest wprowadzenie do pomocy materialnej, zaprezentowanie najnowszych zmian oraz uporządkowanie posiadanej wiedzy. Prezentowane treści wsparte są przykładami z praktyki oraz orzecznictwem sądów administracyjnych. Dodatkowa tematyka będzie obejmowała również zasady przyznawania zapomóg oraz stypendiów o charakterze motywacyjnym: stypendium rektora dla najlepszych studentów i doktorantów. Szkolenie obejmuje również takie treści jak:
  • status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej,
  • system organów stypendialnych i organizacji pracy.

Praktyczna wiedza przedstawiona przez eksperta

Prowadzącym szkolenie będzie trener, Jacek Pakuła prawnik na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Jest pomysłodawcą toruńskiej konferencji szkoleniowej „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”. Pracował jako członek komisji stypendialnych oraz przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów. Jacek Pakuła jest również autorem opinii prawnych, artykułów prasowych, które ukazały się na łamach Dziennika Gazety Prawnej oraz Rzeczypospolitej oraz publikacji o charakterze naukowo-szkoleniowej z zakresu pomocy materialnej dla studentów. Współautor pracy pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Świadczenia i postępowania (Toruń 2016).
  • Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu
  • Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się tutaj
  • Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
  • Dzień i miejsce szkolenia: 6 i 7 września, Warszawa