banner cpiJuż 13 września w Warszawie odbędzie się seminarium z cyklu awanse naukowe: uwarunkowania prawne i organizacyjne postępowań awansowych w tzw. nowej procedurze. Kolejne spotkanie organizowane przez Centrum Promocji Informatyki będzie dotyczyć podstawowych i specjalistycznych zagadnień z zakresu podejmowania uchwał kończących postępowania habilitacyjne. Program seminarium obejmuje również uwarunkowania prawne oraz nowelizacje zasad postępowania przy awansach naukowych.


Celem seminarium będzie przedstawienie podstawowych zasad, które pozwalają prawidłowo nadać habilitację oraz sposobów rozwiązywania pojawiających się problemów i wątpliwości przy interpretacji przepisów prawnych.

W programie między innymi:
  • prawne uwarunkowania postępowań habilitacyjnych,
  • rola Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów w postępowaniach,
  • zmiany w trybie i warunkach przeprowadzania doktoratu, habilitacji, profesur w świetle Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 roku,
  • podejmowanie uchwał kończących postępowanie habilitacyjnego,
  • jak postępować w przypadku odmowy nadania stopnia naukowego w tzw. nowej procedurze habilitacyjnej.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez:
Jerzego Mariana Brzezińskiego – członka rzeczywistego PAN oraz Prezydium PAN, profesora zwyczajnego w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu. Doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Gdańskiego.

Marcina Chałupka – absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i radcę prawnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Lublinie. Jest specjalistą z zakresu prawa szkolnictwa wyższego i awansów naukowych.

Huberta Izdebskiego – radcę prawnego i adwokata; profesora zwyczajnego Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS oraz Wydziału Prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 roku jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

Emanuela Kulczyckiego – pracownika Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filozofa, komunikologa i blogera, zajmującego się teorią komunikacji. Współpracuje z wydawnictwami i redakcjami czasopism naukowych. Prowadzi warsztaty i seminaria z zakresu komunikacji naukowej.

Piotra Pokornego – jest współtwórcą Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego oraz byłym członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, szczególnie prawem szkolnictwa wyższego.

  • Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu,
  • Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się tutaj,
  • Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78,
  • Dzień i miejsce szkolenia: 13 września, Warszawa.