banner cpi5 października w Warszawie odbędą się praktyczne warsztaty pod tytułem "EFEKTYWNE PUBLIKOWANIE NAUKOWE, PRAKTYCZNE NARZĘDZIA W PRACY AUTORA". Organizatorem szkolenia jest Centrum Promocji Informatyki. Adresatami szkolenia są pracownicy naukowi, którzy na co dzień zajmują się przygotowaniem artykułów naukowych przeznaczonych do publikacji w pracach zbiorowych i czasopismach. Prelegenci skupią się na przedstawieniu praktycznej wiedzy i wskazówek, jak najlepiej zaplanować pracę nad tekstem oraz w jaki sposób przygotować materiał do publikacji.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które dopiero rozpoczynają pracę naukową i wcześniej nie zajmowały się przygotowywaniem artykułów naukowych do publikacji, jak i osoby, które mają już w tym zakresie doświadczenie. Kurs powstał jako odpowiedź na tę potrzebę wielokrotnie zgłaszaną przez uczestników naszego kursu “Pisanie Artykułów Naukowych”. Jest on zarówno doskonałym uzupełnieniem wspomnianego kursu, jak i może stanowić osobny moduł szkoleniowy o charakterze czysto warsztatowym. Warsztaty będą miały charakter czysto praktyczny. Prowadzący będą wspólnie pracować z uczestnikami nad przygotowaniem narzędzi do pracy nad artykułem naukowym. Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z przygotowanych materiałów, które pozwolą na szybsze i bardziej efektywne przygotowanie pracy naukowej w krótszym czasie. Informacje i wskazówki przedstawiane na szkoleniu pozwolą na zmniejszenie prawdopodobieństwa odrzucenia przygotowanego artykułu z przyczyn merytorycznych.

Uczestnicy warsztatów nabędą praktyczną wiedzę i samodzielnie przećwiczą umiejętności przydatne w procesie publikowania naukowego. Poznają narzędzia pozwalające na efektywne pisanie artykułów naukowych oraz promocję swojego dorobku badawczego. Warsztaty poświęcone będą procesowi publikowania naukowego począwszy od organizacji badań pod kątem publikacji, poprzez warsztat autora, organizację tekstu, wybór czasopisma, zgłoszenie artykułu, kontakt z redakcją aż do promocji opublikowanej pracy.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez dwóch doświadczonych pracowników naukowych uczelni wyższych:
  • Tomasz Liśkiewicz – pracownik Uniwersytetu Leeds w Wielkiej Brytanii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie publikowania naukowego: jako autor, redaktor oraz recenzent. Od kilku lat jest współredaktorem czasopisma „Tribology – Materials, Surfeaces and Interfaces. Odpowiedzialny za ocenę merytoryczną i recenzowanie przygotowanych artykułów do każdego numeru czasopisma. Jest recenzentem kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych dotyczących inżynierii materiałowej.
  • Grzegorz Liśkiewicz – adiunkt na Politechnice Łódzkiej. Posiada doświadczenie jako edytor, recenzent i autor artykułów naukowych. Pełnił rolę Coordinating Editor w Open Engineering gdzie nadzorował przebieg procesu peer-review oraz podejmował decyzję o akceptacji lub odrzuceniu artykułów. Pracował jako redaktor Open Engineering, Springer oraz pełnił stanowisko recenzenta Tribology: Materials, Surfaces & Interfaces, Maney Publishing, Applied Energy, Elsevier, Archive of Mechanical Engineering, PAN.
Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/epn/formularz_pr10.php

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia